Vakantie is recreëren

Rond deze tijd breekt voor velen van ons de vakantietijd aan. Plannen zijn gemaakt, de reis is voorbereid. Weg naar een hotel/ huisje/camping ergens in Europa of misschien zelfs wel buiten Europa. We hopen te ontspannen en weer uitgerust thuis te komen. Wat is er in de bijbel te vinden over werken, rusten en recreëren?
Ik heb voor u het e.e.a. bij elkaar gezocht.

Een gezonde arbeidsethos
We worden aangespoord (als we tenminste lichamelijk gezond zijn) om ijverig te werken. Bijvoorbeeld in Spreuken 10: 4 staat: ‘Een trage hand maakt arm, maar de hand des vlijtigen maakt rijk.’ Of in Spreuken 12: 11:  ‘Wie zijn akker bewerkt, zal zich met brood verzadigen; maar wie ijdele dingen najaagt, is verstandeloos.’ Kijk naar de mieren. Wat een actie zit er in zo’n mierenhoop. Ze zijn op tijd bezig (in de zomer voor de winter; Spreuken 6: 8). Als je daarnaar kijkt, zie je iets van Gods wijsheid. En zijn advies is: Let er eens goed op en wordt wijs (Spreuken 6: 6). Je kunt dit het arbeidsethos van de bijbel noemen. Toch is duidelijk dat het daarbij niet van ons afhangt. We werken tevergeefs als de Here het niet zegent. Zie Psalm 127: 1: ‘Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan’. Vandaar het gebed: ‘Het werk van onze handen, bevestig dat’ (Psalm 90: 17). Anders is het zo zinloos.

Rusten
Naast het belang van werken, wijst de bijbel ook op het belang van rusten. Alles heeft zijn tijd! God rustte van Zijn werken (Genesis 2: 2). Hij gunt ook mensen hun rust. We mogen geen slaven van ons werk worden. In zijn wijsheid geeft de Here Zijn volk de rustdag in het vierde gebod. We moeten van ophouden weten (letterlijk betekent ‘sabbat’ ‘ophoud-dag’). Deze rustdag wordt zelfs een teken genoemd tussen God en Zijn volk. We laten ons dagelijkse werk liggen en mogen op adem komen. Heerlijk! Een dag om in het bijzonder te besteden in het dienen van de Here, bezig zijn met de dingen die eeuwig belangrijk zijn. Samen komen met de gemeente. Een dag beleven van rust, van samen God loven, van vreugde en ontspanning. Een dag om werkelijk te recreëren.

Recreëren
We mogen rusten in het volbrachte werk van Jezus Christus. ‘Rust een weinig’ was eens het advies van de Heiland aan de vermoeide discipelen. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Het is wijs om ervan uit te gaan dat je geen machine bent en dat je best gemist kunt worden. De diepste rust is gelegen in de totale afhankelijkheid aan de Here. Hem aanbidden als de God die het werk gedaan heeft in Schepping en Verlossing (Jezus Christus) en die dat realiseert door het werk van de bekering van een mens (de Heilige Geest). Dat maakt pas geestelijk actief! Dat doet ons op tijd ophouden. Hét werk doet Iemand anders. Dat is pas wijs. Dat is pas leven!

Jan Bas Rozeboom