Veelzeggend teken

‘En plotseling kwam er uit de hemel een geluid
als van een geweldige windvlaag…’ (Hand. 2: 2a)

Bij Pinksteren hoort het teken van de wind. Een teken dat iets betekent. Geest en wind hebben alles met elkaar te maken. Het is niet alleen hetzelfde woord in de grondtaal (pneuma), de wind zegt ook iets over het werk dat de Geest doet. Wat wil dat beeld van de wind zeggen?
De wind is krachtig. Herinnert u zich 25 januari 1990 nog, die geweldige storm? Ik weet nog dat ik vol ontzag in mijn bed lag te luisteren… Waarom kunnen wij zo onder de indruk zijn van de wind? Ja, dat komt omdat de wind zo’n kracht heeft, een geweldige kracht. Kun jij de wind tegenhouden? De wind heeft een geweldige kracht. De Heilige Geest ook. Dat zie je bijvoorbeeld a) in de schepping. Als alles weer gaat groeien, als alles weer nieuw wordt buiten, dan is de Geest aan het werk. Een geweldige kracht, een geweldige energie stroomt er dan a.h.w. door de schepping. Maar niet alleen daar. Wat de Heilige Geest in de natuur doet, in de schepping, dat doet Hij ook in de geschiedenis. De Geest toont Zijn kracht ook b) in de geschiedenis. Er zijn voor Hem geen grenzen of barrières. Niet alleen is geen mens voor Hem onbereikbaar, er is ook geen land of cultuur voor Hem onbereikbaar. Of het nu het seculiere West-Europa is of het atheïstische China: de wind waait waarheen hij wil (Joh. 3: 8). Mao sloot de grenzen voor zendingswerkers en het Woord, maar de Geest liet zich daardoor niet weerhouden. Het is de verwachting dat het atheïstische China binnen enkele decennia het land met de meeste christenen ter wereld zal zijn!
De Geest werkt ook met Zijn kracht c) in mensen. Hij gebruikt Zijn kracht 1) om mensen te bekeren. Hij gebruikt Zijn kracht om ons harde gesloten hart te openen. Je wilt niet weten wat een energie dat kost! Wij zijn los van God – dood, noemt de Bijbel dat, geestelijke dood. Heb je ooit een dode weer tot leven zien komen? Dat moet met ons gebeuren. Wij moeten tot leven gewekt worden. En daar is een geweldige kracht voor nodig. Maar gelukkig heeft God die kracht! Denk maar aan Paulus. De Geest blaast hem zo van zijn paard af! En de Geest gebruikt die kracht niet alleen om mensen te bekeren, Hij gebruikt die kracht 2) ook om je leven te vernieuwen. Hij geeft kracht God te dienen, kracht om tegen de zonde te strijden, kracht om in een  nieuw leven te wandelen, kracht om heilig te leven. En dat niet alleen, Hij geeft ook 3) kracht om te getuigen. Dat is een heel belangrijk aspect in het boek Handelingen. Kijk maar naar de discipelen. Zes weken geleden vluchtten ze weg, zaten ze verstopt achter dichte deuren – en nu spreken ze vrijmoedig over de Heere Jezus. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Kortom: Pinksteren betekent dat God de kracht van Zijn Geest in ons leven wil geven. Hij wil ons vervullen met Zijn Heilige Geest. Dat stelt natuurlijk wel de vraag aan onszelf: zijn wij vervuld met de Heilige Geest? Verlangen we naar de kracht van de Heilige Geest? Bidden we daarom? Er zijn helaas heel wat christenen die een onvervuld leven leiden. Dat kan: omdat we er niet om bidden. Of: omdat we de Geest bedroeven, door vast te houden aan bepaalde zonden, als we slordig leven, weinig of geen tijd nemen voor de omgang met de Heere. Dan zal de kracht van de Geest niet zichtbaar zijn in ons leven. Daar mogen we geen genoegen mee nemen. God spoort ons aan: word vervuld met de Geest. Daarom moet het ons gebed zijn: ‘En vervul ons met de kracht van Uw Geest, bij dag en nacht’.

M. Klaassen