Verkiezing

Want Ik heb hem uitgekozen (Genesis 18: 19)

Zondag 2 oktober 2016 is het Israëlzondag! Wij willen op deze zondag stilstaan bij de verkiezing van het volk Israël. Want Israël is Gods uitverkoren volk, Gods oogappel. Ik wil graag zeven aspecten van de verkiezing met u/jou delen:

 1. Er zijn verschillende trappen in de verkiezing. Er is een verkiezing als volk (Israël), een verkiezing als stad (Jeruzalem), een verkiezing tot een ambt (profeet, priester of koning; ouderling, diaken of predikant) en een verkiezing tot zaligheid.
 2. Wij moeten niet beginnen bij de verkiezing, maar bij de roeping. God roept ons vandaag welmenend en onvoorwaardelijk. Hij wil zo graag onze God zijn.
 3. Wij kunnen niet spreken over de verkiezing los van de Heere Jezus Christus: Hij is de spiegel van de verkiezing. De vraag is niet: ben ik uitverkoren, maar heb ik de Heere Jezus lief?
 4. De verkiezing is geen blinde muur, maar een open poort. Aan de voorkant van de poort staat: strijd om in te gaan!  Aan de achterkant van de poort staat: door U door U alleen om het eeuwige welbehagen!
 5. De verkiezing van God sluit de verantwoordelijkheid van ons niet uit, maar in. De grote vraag is: wat doen wij met het aanbod van Gods genade? Hoe reageren wij op de krachtige roepstem van God in ons leven?
 6. De verkiezing heeft een doel. Israël wordt verkozen om licht voor de heidenen te zijn en om recht en gerechtigheid te betrachten. Wij worden als gemeente verkoren om het licht van de wereld te zijn en we worden persoonlijk verkoren tot zaligheid.
 7. De verkiezing heeft de verwerping als keerzijde. De verkiezing berust op Gods onverdiende genade, terwijl de verwerping berust op ons zondige ongeloof. Zalig worden is 100% genade, verloren gaan is 100% schuld.

Hoeveel redenen wij hebben om God te danken voor Zijn verkiezing? Ik zal er slechts zeven noemen:

 1. We mogen God danken voor onze gemeente.
 2. We mogen God danken voor het Evangelie.
 3. We mogen God danken voor Zijn Woord.
 4. We mogen God danken voor het sacrament van de Heilige Doop.
 5. Wij mogen God danken voor het geloof.
 6. Wij mogen God danken voor Zijn liefde.
 7. Wij mogen God danken voor de verandering in ons leven.

Wij zien hierin de verkiezende liefde van God de Vader, de verlossende liefde van God de Zoon en de vernieuwende liefde van God de Heilige Geest.

H.J. van der Veen