Vertrouw niet iedere geest!

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uit gegaan
1 Johannes 4:1

Als gemeente staan we in de traditie van de Reformatie, maar leven we niet op een eiland. De laatste jaren zien we vooral een toenemende beïnvloeding uit de evangelisch-charismatische hoek. Niet alleen afkomstig uit Nederland, maar zelfs uit andere werelddelen. De wereld is door internet en andere communicatiemiddelen steeds meer een dorp geworden.
In de Gereformeerde traditie, waarin ik als predikant van harte sta, is door deze beïnvloeding het gesprek op gang gekomen over de bijzondere gaven van de Geest. Dat is lang een blinde vlek in de reformatorische traditie geweest. Ik denk aan de gaven van genezing en bevrijding, van profetie en het spreken in tongen om een paar zaken te noemen. Het is goed als anderen je ergens de ogen voor openen.
Ik heb er geen enkele moeite mee – en dat is zeer Gereformeerd, want ik ben Gereformeerd theoloog om steeds weer Gereformeerd te worden – om ruimte te geven aan ontwikkeling en geloofsvernieuwing in de theologie en mijn persoonlijke geloofsleven. Zoals ik er ook geen probleem mee heb om iets plaats te geven, dat Bijbels is, ook al komt het niet uit mijn gereformeerde manier van geloof en kerk zijn en theologie bedrijven voort.
Zorgen, vragen en bedenkingen

Maar eerlijk gezegd maak ik mij de laatste tijd steeds meer zorgen over wat ik om me heen hoor en zie. Het is de bedoeling van de Geest, dat de gemeente door Zijn gaven wordt gebouwd! Maar ik vind het verontrustend om te zien, hoe individualistisch mensen met de gaven van Geest – of is het hun eigen geest! – bezig zijn. Gaandeweg zie ik steeds meer een verschuiving van aandacht van God naar de mens, van geloof naar gevoel, van Christus naar de Geest. Ik hoor en constateer steeds meer een mensmiddelpuntige verkondiging, waarin de vervulling van menselijke behoeften en verlangens de boventoon voeren.
Mijn vraag daarbij is: is men niet teveel uit op het bijzondere, aparte, buitengewone? Is het ‘gewone’ van het geloof en vertrouwen op Gods profetische Woord, dat zeer vast is, niet genoeg?
Gebrek aan Bijbelkennis

Tot mijn grote verdriet constateer ik – en ik niet alleen – een sterk afgenomen bijbelkennis. Dat is de oorzaak van een onkritische houding, die ik helaas mij menigeen constateer naar van alles en nog wat, wat ons in deze tijd komt aanwaaien. Met grote zorg constateer ik hoe jongeren en ouderen van alles en nog wat bij elkaar googelen op het internet over tal van theologische kwesties, zonder dat ze zich afvragen wat het waarheidsgehalte van dit alles is. Al te gemakkelijk worden dingen voor waar aangenomen! Wikipedia kan door iedereen, ook met kwade bedoelingen, worden gebruikt voor eigen doeleinden. Het lijkt wel alsof zijn geloofskennis bij elkaar googelt, in een grote mixer doet en het mengels wat daaruit ontstaat, is weer een nieuwe vorm, die op de gemeente wordt losgelaten en als Bijbels verkocht.

Waar is de gave van het onderscheid gebleven?
Heeft iedereen ineens verstand van theologie, zoals Nederland 16 miljoen bondscoaches van het Nederlands elftal kent?
Kan iedereen zomaar het woord bedienen in een gemeente, zonder enige theologische opleiding of kennis?
Krijgen allerlei kwade geesten niet juist hun kans op deze manier hun destructieve en gemeentekapotmakende werk te doen?
Zijn wij daar wel genoeg voor op onze hoede, of waaien we klakkeloos met alle wind van leer mee?
Dat zou ik in het bijzonder aan diegene willen vragen die zich soms zo gemakkelijk meel aten nemen naar andere gemeente of kringen, zonder zich van te voren af te vragen of de inhoud van de verkondiging daar wel naar Gods Woord is.
En als je daar het onderscheidingsvermogen en de kennis niet voor hebt, ben je dan bereid om je dan door anderen die dat wel hebben, nog te laten gezeggen?
Waarschuwing

Gods Woord waarschuwt niet op mis te verstande manier voor geesten. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uit gegaan.
Mattheüs schrijft: Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven.
Paulus waarschuwt in 2 Thessalonicenzen 2:9 voor de werking van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen.
Eerlijk gezegd hoor ik deze waarschuwingen niet vaak, waar men zo met de geestesgaven in de weer is en dat maakt mij zeer argwanend. Misleidende geesten scheppen een schijnwereld, die bij de eerste indruk aantrekkelijk lijkt, maar waar de zaken vals worden voorgesteld. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de verkondiging van Pastor Prince uit Singapore, die zijn sporen door ons land en ook in Sliedrecht trekt. De geesten onderscheiden of zij uit God zijn. Wat is van de Geest en wat van de geesten
Gebed, Bijbelkennis en onderscheidingsvermogen zijn gevraagd!

Ds. J.F. Tanghé