Verwachting voor 2019

n.a.v. Jesaja 40: 27-31

Wat hebben we te verwachten in het nieuwe jaar? Die vraag is uiteraard lastig te beantwoorden. Maar dat er voor velen reden is tot zorg, is wel duidelijk. Voor sommigen van ons geldt dat direct, in de persoonlijke omstandigheden, maar het geldt voor ons allen als we wat breder kijken. Er is veel strijd, terreur, vervolging, verwereldlijking. Soms heb je het idee: Waar is God? Hij lijkt in het duister te zijn verdwenen. Wordt het nog wat met Gods beloften? In Babel zei men 2500 jaar geleden tegen elkaar: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’. Je wordt er zo moe van. Waar is je kracht gebleven? Zo kun je tegen een nieuw jaar gaan opzien.

Godsopenbaring
Wat is het een zegen dat God gaat spreken, zo aan het begin van het nieuwe jaar. Als Hij spreekt, veroordeelt Hij niet. Neen, Hij spreekt liefdevol. Hij is de trouwe God. Alle tijden zijn in zijn hand. Het loopt Hem niet uit de hand. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Je kunt altijd op de HEER aan.

De HEER is machtig. Hij is de Schepper van de einden der aarde. Je moet nooit denken dat God er niet tegenop kan.

De HEER is actief. Hij heeft voldoende energie en die zet Hij ook in. Hij wordt van werken niet moe ondanks de geweldige tegenstand tegen Hem en zijn plannen. Hij wordt van het werken niet zwak vanwege gebrek aan reserves. Zelfs mensen in de kracht van hun leven vallen er op de duur bij neer, maar de HEER niet.

De HEER is wijs. Hij overziet alles.

Godsverwachting
Het appèl klinkt: verwacht het nu van deze God, van de HEER. Ook in het jaar 2019 hebben we maar één adres: God die zich in Christus op de meest heerlijke wijze heeft geopenbaard.

Wij kunnen de wereld niet maken, zeker geen betere. Wij kunnen de Kerk niet in standhouden, zeker niet het lichaam van Christus. Wij kunnen de oorlogen niet doen ophouden, laat staan het Vrederijk doen aanbre-ken. Neen, we kunnen het alleen maar van Hem verwachten. Dat betekent dat we ons voor de HEER, voor zijn Geest, zullen moeten openstellen, ons op Hem richten. Ingaan op zijn royale uitnodiging: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. (Matteüs 11: 28).

Godservaring
Als we zo leven, zullen we in 2019, in deze tijd van Godsverduistering, ja van Godsverber-ging, komen tot nieuwe Godservaring! Als we de HEER verwachten, als we op Hem hopen, putten we nieuwe kracht. Dan krijgen we vleugels. Ja, alles wordt nieuw: een nieuwe mens, een nieuw hart, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan gaan we lopen, maar worden we niet moe. Dan rennen we, maar raken we niet uitgeput. Dan gaan we niet bij de pakken neerzitten vanwege de hopeloosheid van de situatie, Dan voelen we ons niet klein en machteloos, want onze sterkte is de HEER. Dan merken we dat God aanwezig is. Hij ziet het wel degelijk. Hij luistert wel degelijk naar onze gebeden. Hij doet wel zeker iets aan de toestand van de wereld. Hij spreekt door zijn Woord.

Aan het begin van het nieuwe jaar worden we bemoedigd. We horen een aansporing van de profeet: verwacht het toch van de HEER, richt je op Hem, want ook dit jaar is een annum Domini, een jaar van de HEER. Hij zal zijn beloften realiseren, Hij blijft trouw van generatie op generatie en laat van zijn woorden geen ter aarde laat vallen. Hij belooft ons heil en zegen!

G.J. Mink