Vragen staat vrij

‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.’
(Matteüs 7: 7)

Bijna aan het slot van de Bergrede helpt Jezus zijn leerlingen om te bidden. Hij nodigt je uit om bij onze hemelse Vader te komen en te vragen, te zoeken en te kloppen. Jezus vergelijkt God met een vader. Er zijn in de gebrokenheid van onze wereld situaties, waarin aardse vaders enorm tekort schieten. Maar gewoonlijk hebben vaders het beste voor met hun kind. Welke vader haalt het immers in zijn hoofd om zijn kind zó te bedriegen en teleur te stellen, dat hij een steen geeft die lijkt op een brood of een giftige slang die lijkt op een vis?!

Uit het beeld van God dat lijkt op een vader, spreekt vertrouwen. Een kind vraagt vol vertrouwen aan vader om vervulling van de eerste levensbehoeften. God weet als geen ander wat we nodig hebben. Hij alleen overziet onze levensweg. Hij alleen kent ons bestaan. Hij alleen weet hoe we kunnen groeien in afhankelijkheid van Hem. Alleen Hij weet wat het beste is voor ons leven. Wat Jezus in dit beeld ook duidelijk maakt, is dat een kind met vrijmoedigheid bij vader komt. Hoe drukbezet vader ook is, als een kind komt met een vraag, dan laat vader alles uit zijn handen vallen. Want voor een vader is zijn kind de belangrijkste. Meer dan aardse vaders, die nogal eens tekort schieten in bereikbaarheid verlangt onze hemelse Vader ernaar om ons te ontmoeten en om onze stem te horen! We mogen altijd met volle vrijmoedigheid naar onze hemelse Vader toe gaan om Hem te vertellen wat ons bezighoudt!

Zo roept Jezus zijn leerlingen en ons op om te bidden. Bidden betekent vragen, zoeken en kloppen. Bidden betekent in vertrouwen en met vrijmoedigheid aanhoudend uitzien naar wat de hemelse Vader in zijn wijsheid geeft. Bidden betekent verlangend uitzien naar Gods antwoord. Bidden betekent ook zoeken naar Gods weg in je leven: wat zijn Gods prioriteiten voor je leven?! En bidden betekent met volharding aankloppen bij God om bij Hem je nood neer te leggen.

De vraag is bij het bidden niet of God wel bereid is om te geven, maar of wij bereid zijn om te ontvangen. Want Jezus geeft er een geweldige belofte bij. Wie zó bij de hemelse Vader komt, als een kind dat in vrijmoedigheid en met vertrouwen vraagt, zoekt naar Gods wil en klopt op de deur van de hemel, ontvangt de belofte dat de hemelse Vader zich laat vinden. Jezus zegt heel nadrukkelijk dat God het goede geeft aan zijn kinderen, die ernaar verlangen om te ontvangen. Het goede dat God geeft, is lang niet altijd wat bovenaan ons verlanglijstje staat. En toch stelt God nooit teleur. En bedriegt Hij al helemaal nooit. De Heilige Geest van God is wel de beste gave die God kan geven aan zijn kinderen. Gods heilige Geest is de Trooster in alle verdriet. In een lege plaats die is gevallen omdat er geen genezing kwam, is de Heilige Geest het beste wat Vader kan geven: een trooster in het verdriet! Door de Heilige Geest groeien de vruchten van liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing meer en meer in ons bestaan. De Heilige Geest is het beste geschenk dat de hemelse Vader aan zijn kinderen geeft die met vertrouwen en verwachting bidden.

Zo leert Jezus om met open handen bij de hemelse Vader te komen. Leven als een leerling van Jezus betekent gaan in afhankelijkheid aan God. Bidden betekent hulp vragen aan de hemelse Vader. Bidden betekent zoeken naar Gods weg met jouw leven. Bidden betekent kloppen op de deur en verwachten dat Hij zijn hart voor je opent. Bidden betekent je handen uitstrekken om zijn Heilige Geest te ontvangen!

Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloden,
wien Gij geen redding biedt?
Gij laat de zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt. 

J.W. Sparreboom