Waar is Jezus?

En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde.
En Hij werd opgenomen in de hemel. (Lucas 24: 51)

 

Een schipper voer met zijn schip de haven binnen. Hij schrok. De kademuur was beklad. Het volgende was te lezen: ‘God is nowhere’. Oftewel: ‘God is nergens’. Het is de vraag wat de schrijver van deze woorden bezielde. Ondertussen doet de tekst op de kademuur mij denken aan woorden uit Psalm 22. David bidt daar: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ God is nergens. Althans, zo voelt David het tenminste.

Elke zondag belijd ik het geloof in Christus, Die ten hemel gevaren is. ‘Opgevaren ten hemel’. Waar is Jezus? Jezus is in de hemel. En waar is de hemel eigenlijk? Ik leef immers in een andere tijd dan de discipelen van Jezus. Ruimtevaart was voor hen een nog onbekend verschijnsel. Voor mij echter niet. Vandaag gaat het in de media over een nieuwe raket die – geladen met een snelle sportauto – gelanceerd is. Iemand die vertrouwd was met de wereld van de ruimtevaart zei ooit: ‘Ik ben God nergens tegengekomen’. Dat doet me weer denken aan die tekst op de kademuur. ‘God is nergens’, want: ‘de hemel is nergens’. Of toch niet…

De evangelist Lucas schrijft over de hemelvaart van Christus. Dat doet hij echter in nauw verband met Zijn opstanding. Ik vind het lastig om de hemelvaart te begrijpen. Het paasgebeuren stelt me echter ook voor vragen. Zo schrijft Lucas dat Jezus opeens in het midden van Zijn discipelen is (vers 36). En dat, terwijl een andere evangelist nog benadrukt dat zij achter gesloten deuren zaten.

De hemelvaart gaat mijn begrip te boven. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Iemand gaf aan dat de opgestane Christus deel uitmaakt van een andere, hogere werkelijkheid. Ik denk dat dat zo is. Er is meer dan hetgeen ik met het blote oog waarneem. Gode zij dank!

Waar is Jezus? Jezus is in de hemel. De hemel is echter niet ver weg. Integendeel. De hemel is dichtbij. Ik hoef bij de hemel niet te denken aan een willekeurige plaats hierboven. Ik heb ook geen probleem, wanneer iemand uit de wereld van de ruimtevaart zegt: ‘Ik ben God nergens tegengekomen’. Ook de hemel maakt immers deel uit van die andere hogere werkelijkheid.

Waar is Jezus? Jezus is in de hemel. De hemel is echter niet ver weg. Integendeel. De hemel is dichtbij. Jezus is dichtbij.

Ondanks Zijn nabijheid, blijft de afstand. De tekst drukt dat ook uit. Jezus verwijdert Zich van mij. Hij is dichtbij, maar Hij is niet bij mij in levenden lijve. Jezus is bij mij op een verborgen manier. Dat neemt niet weg dat voor mijn gevoel soms de afstand kan wegvallen. Evenals bij een telefoongesprek met iemand aan de andere kant van de wereld. Ik hoor zijn of haar stem alsof hij of zij naast me staat.

Op allerlei manieren betoont de Heiland Zijn nabijheid. In het bijzonder wel aan Zijn tafel. Hij verklaart Zijn liefde bij brood en beker. Ondertussen is Hij juist dan de grote Aanwezige (!). Zelfs in het dal van de schaduw van de dood, ben ik niet bang, want Hij is met mij.

Diezelfde schipper voer later opnieuw met zijn schip de haven binnen. Zijn ogen gleden naar de tekst op de kademuur. Hij glimlachte. Er was iemand die een streep getrokken had tussen twee letters. Het volgende was nu te lezen: ‘God is now here’. Oftewel: ‘God is nu hier’. Zo is het, want Jezus leeft.

L.W. den Boer