Waarom moet Jezus lijden?

De vraag naar het waarom van het lijden wordt elke dag door duizenden mensen gesteld. In de Bijbel is alle ruimte om deze prangende vraag te stellen. Het woordje waarom staat 339 keer in de Bijbel.
In de Heidelbergse Catechismus komt het woordje waarom ook vijf keer voor in verband met het lijden van de Heere Jezus. Ik geef u hierbij die vijf vragen en antwoorden door.
Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de vertaling van Prof. Dr. W. Verboom.

Waarom heeft Jezus heel zijn leven en vooral aan het einde ervan geleden?
Om de toorn van God tegen het hele menselijke geslacht te dragen. Om mij te verlossen van de eeuwige straf en het eeuwige leven te geven.

Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden?
Om mij te bevrijden van het oordeel van God, Die mijn Rechter is.

Waarom moest Christus sterven?
Omdat Hij alleen zó voor mij kon betalen. De dood die ik verdien, wilde Hij ondergaan.

Waarom is Hij begraven?
Daardoor wordt duidelijk dat Hij echt was gestorven.

Waarom is Jezus tot in de hel neergedaald?
Hij heeft de angst en de pijn van de hel willen doorstaan, vooral aan het kruis, om mij er voor eeuwig van te verlossen. In al mijn aanvechtingen is dit een geweldige troost.