Wachten en verwachten

Handelingen 1: 1-8

Er zijn nog zo veel wachtenden voor u… Als we dat te horen krijgen, haken we al gauw af. Wachten ervaren we als negatief. Het moet snel, sneller, snelst.

‘Even wachten…’ Ook die oproep klinkt wel eens. Dat is positief. Het is verstandig zo nu en dan even pas op de plaats te maken. Een moment je bezinnen. De gevolgen proberen te overzien. Je instellen op een nieuwe situatie.

Wachten op de belofte. Wachten op God. Dat is een voluit bijbels gegeven. Niet van God verwachten dat Hij de houding heeft: ‘U vraagt, wij draaien’. Zo werkt het bij God niet. Jezus beveelt zijn leerlingen te wachten op de komst van de Heilige Geest. Zijn apostelen kunnen onmogelijk in eigen kracht hun opdracht vervullen. Daarom moeten ze op de Heilige Geest wachten, het van Hem gaan verwachten.

Een belangrijke les. Even wachten. Wachten op God. Wachten op de Heilige Geest. Alleen zo kan ik mijn roeping vervullen.

Christenen danken hun geloof aan de Heilige Geest van Jezus. Ze worden door Hem geleid. De Heilige Geest openbaart de heilsgeheimen van God, Hij vernieuwt, heiligt en verzegelt. Hij getuigt met de geest van de gelovigen dat ze kinderen van God zijn. De Heilige Geest pleit voor hen en leert hen bidden: ‘Abba, Vader’. Hij werkt vrucht en schenkt zijn genadegaven, de charismata, aan de gemeente. Hij stimuleert mensen in de verkondiging van het Evangelie. In zijn kracht gaan ze uit, de wereld in om nieuwe leerlingen van Jezus te maken.

Wat een zegen als je met de Heilige Geest gedoopt mag zijn. Daarom bid ik of de Geest die eens aan velen heldenmoed gaf, mij verlichten zal met Pinkstergloed.

Het is zo moeilijk om werkelijk getuigen te zijn. Ook Jezus’ leerlingen konden het niet. Ze hebben weinig opleiding genoten. Ze spreken alleen maar dialect. Daarmee kom je wel een eind in je eigen omgeving, maar niet heel de wereld over. Bovendien hebben ze zo vaak verkeerd begrip van de dingen. Ze stellen de Here Jezus nog verkeerde vragen. Ze bezitten weinig kracht, lef, durf, capaciteiten.

Jezus troost: jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. De Heer geeft namelijk niet zomaar een opdracht en nu moet je het zelf doen. Nee, Hij geeft ook alles wat we nodig hebben om die opdracht te kunnen uitvoeren. Hij geeft aan ongeletterde mensen talen. Hij helpt woorden te vinden. Hij helpt over schroom heen.

Wat moet ik doen? Me alleen maar openstellen voor die kracht van boven. Dan kan en zal ik getuigen van dat heerlijk Licht der wereld!

Een gezegend Pinksterfeest!

G.J. Mink