Wachten

Ik zal wachten op de God van mijn heil  (Micha 7: 7m)

Micha leeft ongeveer 725 jaar voor de geboorte van de Heere Jezus. Hij profeteert in de tijd van de koningen Jothan, Achaz en Hizkia. Hij is een tijdgenoot van de profeten Jesaja en Hosea. Micha schildert in felle kleuren de situatie van zijn tijd. De koning is een despoot en de rechters zijn corrupt. De kloof tussen arm en rijk wordt met de dag groter. Neen, er zijn in die tijd bijna geen mensen, die de Heere vrezen. Je moet ze met een lantaarntje zoeken.

In zo’n wereld komt eeuwen later ook de Heere Jezus. Herodes stuurt zijn soldaten naar Bethlehem om Hem te vermoorden. Kajafas beschuldigt Hem van Godslastering. Pontius Pilatus geselt Hem onbarmhartig. Romeinse soldaten voltrekken de doodstraf. Neen, er zijn in die tijd bijna geen mensen, die de Heere vrezen. Je moet ze met een lantaarntje zoeken.

Tegenwoordig zijn er bijna overal wachttijden.

Door de telefoon hoor je: er zijn nog drie wachtenden voor u.

Bij de chirurg hoor je: de wachttijd voor die operatie is 4 maanden!

Ik zal u onderaan de wachtlijst zetten! Ja, wachten duurt lang.

Kent God ook wachttijden? Ik denk aan Simeon. Hij verwacht de vertroosting van Israël. De Heere heeft tegen hem gezegd, dat hij de dood niet zien zal, voordat hij de Christus des Heeren zal zien. Hoe lang heeft Simeon met deze belofte van God rondgelopen? Eén jaar, twee jaar, tien jaar, dertig jaar? Hij heeft gewacht en verwacht. En hij is niet beschaamd uitgekomen.

Op zekere dag neemt hij het Kindeke Jezus in zijn armen.

Hij gaat zingen: Nu laat Gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw Woord. Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien!

De Heere laat ons wel eens een tijdje wachten. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat geeft innerlijke strijd. Dat is een geestelijke beproeving. De Heere test onze draagkracht en spankracht.

Ken jij het telefoonnummer van God uit je hoofd? Ja, God is altijd on line. Hij heeft zelfs een hot line! Je kunt bij Hem een ‘direct call’ aanvragen. God is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar! De Bijbel is Gods telefoonboek.

333: Jeremia 33: 3: Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden.
1128: Mattheüs 11: 28: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
6524: Jesaja 65: 24: En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ik zal antwoorden; terwijl zij nog spreken, Ik zal horen.
77: Micha 7: 7: Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen!

Gezegende Adventsweken

H.J. van der Veen