Wandelen met God

‘En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer,
want God had hem opgenomen.’
(Genesis 5: 24)

Henoch wandelde met God. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? In het Hebreeuws betekent dit ‘wandelde’ dat Henoch arm in arm met God liep, dat hij continu in gesprek met Hem was en dichter naar Hem toe groeide. Dat ‘wandelen’ drukt een grote intimiteit uit, een vertrouwen, een vriendschapsband. Adam wandelde met God in de avondkoelte. God sprak met Mozes als met een vriend. God wil intiem contact met u en jou, Hij wil met je praten en Hij wil graag dat je Hem alles vertelt. Hij verlangt naar jouw liefde, Hij wil graag Zijn liefde met u en jou delen. Daarvoor heeft hij u en jouw gemaakt. De Bijbel gebruikt het woord ‘wandelen’ ook in het Nieuwe Testament: Galaten 5: 16 (NBV): ‘Ik zeg u dus, laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten’. In het Grieks staat daar: ‘peripateo’ en dat betekent: ‘zijn leven volbrengen met’. In het Engels staat er: ‘occupied’; ‘in gesprek zijn met’, ‘volledig in beslag genomen worden door’. Wandelen met God, is dat alleen maar weggelegd voor ‘supergelovigen’? Zoals sommige voetballers? Of een lot uit de loterij? Sommigen denken dat dit zo is. Het is onbereikbaar voor ons, het is maar voor weinigen weggelegd. Maar dat is niet juist. Dan blijft God op een afstand en onbereikbaar ver weg voor ons. God wil juist heel dichtbij komen. ‘Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen’ (Jakobus 4: 8). Hoe is jouw houding naar God tot? Praat je met Hem, is Hij alles voor je? Neem je de tijd om contact met Hem te zoeken, breng jij je leven met Hem door, vertrouw je Hem in alles? Voorwaarde is dat je Hem vertrouwt. In de Bijbel staat een woord voor ‘geloven’ dat je ook kan vertalen met ‘vertrouwen’. In Hebreeën 11: 5 en 6 staat: ‘Door zijn geloof werd Henoch elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond’.

Wij laten onze tijd vaak in beslag nemen door heel veel zaken. Zoek jij God? Zoek Hem, iedere keer opnieuw!

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierbre stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Gert Vink (wijk 1)