Want Hij zorgt voor u.

(1 Petrus 5: 7b)

Petrus is door schade schande wijs geworden door de Geest van God. Er is een periode geweest in zijn leven, dat hij zich beter, verheven voelde, boven zijn medediscipelen. Grote woorden kwamen uit zijn mond: “ Al zouden allen U verlaten, ik nooit”. Hij zou zus en hij zou zo. Zelfs al zou hij met de Here Jezus moeten sterven, dan nog zou hij Hem beslist niet verloochenen. We weten allemaal hoe zijn hoogmoed voor de val kwam. Hoe hij zijn Heer verloochende, voordat de haan driemaal had gekraaid. Als Petrus zijn brief schrijft, is hij jaren verder. Jaren waarin hij ontdekt heeft, hoe de boze rond gaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. Petrus heeft het afgeleerd om hoog op te geven van zichzelf. Hij spoort zijn lezers aan: “vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge op Zijn tijd”. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Werpt dan al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Hoeveel zorgen kan een mens niet hebben! Hoe rond te komen van je uitkering, houd ik mijn werk wel, hoe ziet mijn pensioen er uit? Ik maak me zorgen om mijn gezondheid, zie op tegen de behandeling, die ik moet ondergaan, tegen die zware operatie, tegen de ouderdom met zijn kwalen, tegen de eenzaamheid en het alleen zijn, als straks mijn man of vrouw er niet meer is! Duizend zorgen, duizend noden kwellen ons angstvallig hart. Er zijn zoveel problemen, zorgen, moeiten en wat niet al meer, die ons uit de slaap kunnen houden. Want Hij zorgt voor u, zegt Petrus als een bemoediging. Wat een rustgevende gedachte is het te weten, dat er voor je wordt gezorgd. We beleven de overgang van een zorgzame samenleving naar een participatiemaatschappij. De tijd, dat de staat van de wieg tot het graf voor ons zorgde is definitief voorbij. Maar nog belangrijker is, hoe zit het daarna, na dit leven bedoel ik? Financiële ondersteuning is prettig voor dit leven, maar niet toereikend voor het eeuwige leven. Er is een zorg, die met geen geld te betalen is. Waar Een voor betaald heeft met Zijn leven. Een zorg, die voortkwam uit enkel liefde, wonderbaarlijk grote liefde van de Zoon van God voor de zondige mens. Hij zorgt voor u! Dat betekent ook: Hij zorgt voor u over dood en graf heen. Het is die God, die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven, wanneer zij roepen (Ps. 147) Wie kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? Weest dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, spreekt de Here Jezus. (Matths.6:34) Vertrouw op Hem, want Hij zorgt ook voor U en jou en mij.

Ds.J.F.Tanghé