Waren er momenten in jouw leven waarop het leek alsof God er niet was?

Dag en nacht is David verdrietig. En van God hoort Hij niets. Het lijkt wel of God hem vergeten is. Of God zich verstopt heeft. David gaat met dit gevoel naar God toe. Vier keer vraagt hij Hem: ‘Hoe lang nog?’

Lezen: Psalm 13

HEER,
Hoelang vergeet U mij nog?
Hoelang verstopt U zich voor mij?
Hoelang blijf ik dag en nacht verdrietig?
Hoelang blijven mijn vijanden sterker dan ik?

Antwoord mij, God!
Ik voel me zo naar.
Wilt U de dingen veranderen?

Heer, ik vertrouw op Uw liefde.
Ik zal juichen, want ik weet dat U mij gaat helpen.
Ik voel U niet, merk niets van U, maar toch blijf ik zingen.
Want ik weet: U bent goed voor mij.

Amen.