Weest tevreden met wat u hebt.

Hebreeën 13 vers 5b

Wij worden elke dag bestookt met een veelheid van reclame-uitingen. Stapels folders worden wekelijks in de brievenbus bezorgd en op de televisie wordt menig programma irritant onderbroken door weer een reclameboodschap. Al deze uitingen zijn er de oorzaak van, dat we ook als christenen een constant gevecht leveren met de bijbeltekst, die boven deze meditatie staat afgedrukt. Tevreden zijn met wat je hebt? Dat moet helemaal niet! Dat is niet goed voor de economie in deze crisistijd! We moeten juist meer besteden, meer geld uitgeven en er niet op gaan zitten, stellen de economen. Niet sparen maar uitgeven. Geld moet rollen, anders krijgt de economie in ons land het nog veel zwaarder voor zijn kiezen. Raken nog meer mensen werkeloos. Daarom moeten mensen ontevreden gemaakt worden. We moeten meer willen, meer willen eten en drinken, meer willen hebben. Een ander huis, een nieuwe auto, enz. enz. Wat opvalt is, dat je nooit een reclame ziet, waarin mensen worden aangespoord, gestimuleerd om meer te zijn. Altijd gaat het om hebben, hebben en nog eens hebben!
Gods Woord is niet alleen een Boek van de Andere Kant, zoals wijlen Godfried Bomans het uitdrukte, maar het benadert de dingen ook altijd van de andere kant. Want in de bijbel gaat het niet over hebben, maar over zijn. De waarschuwing tegen de geldzucht ( lees ook 1 Tim.6:6-10) is een steeds terugkerend thema in de vermaningen, die we in de apostolische brieven vinden. Het verlangen naar steeds meer leidt gemakkelijk tot een afdwalen van het geloof. Het bedrog van de rijkdom wordt ook door de Here Jezus aangewezen als één van de belangrijkste oorzaken van geloofsvervlakking en geloofsafval. (Matt.13:22). Mijn overleden vader zei altijd: “overal waar het woordje “te” voor staat gaat het om iets wat niet goed is, behalve bij het woord tevreden”. Wie tevreden is met wat hij of zij heeft, wordt een ander mens. Wie tevreden is, heeft niet meer, maar is meer. Dat is veel en veel belangrijker, dan alsmaar meer hebben. U geheel anders, want u hebt Christus Jezus leren kennen. De liefde van Christus kennen, hebben, maakt je een ander mens.
Mag je ook als christen dan niets meer willen, niet meer mogen streven naar verbetering van je welvaart? Als je een mooie aanbieding ziet in de winkel, mag je verlangen daar dan niet uitgaan om dat te kunnen aanschaffen? Ben je dan ontevreden en een slecht christen? Ik denk, dat het overdreven is, om dat zo te stellen. Maar wat ik wel waarneem is, dat we ook als christenen groot gevaar lopen bezeten te raken van de drang naar alsmaar meer! Naar het nooit genoeg hebben en daarom eigenlijk altijd ontevreden zijn met wat je hebt, zonder oog te hebben voor wat je bent. Zou moeten zijn: tevreden. Helemaal als je dat vergelijkt met mensen in andere delen van deze wereld. Kijk eens om je heen, dank God voor wat je allemaal hebt. Je bent rijker dan je denkt! En dank God voor wat je mag zijn in en door Jezus Christus: een geliefd kind, gekocht en betaald met het bloed van Zijn Zoon. Kun je meer dan tevreden mee zijn! Toch?

Ds.J.F.Tanghé.