Zalig zij die het Woord Gods horen en bewaren

Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.
Lucas 11:28

Uit een IKON-onderzoek blijkt dat één op de zes predikanten niet in het bestaan van een persoonlijk God gelooft. Dat is een onthutsende uitslag.

Dat een predikant eens een moeilijke tijd doormaakt kan bij het leven horen. Zij zjin ook maar mensen den de buit enwacht heeft soms geen idee wat er in hun leven gebeurt.
Nu zullen er bij de IKON ook minder Bijbelvaste kerken zijn aangesloten, maar ik was toch heel stil bij dit bericht.

Ik kan niet voor anderen beslissen, maar ik vind dat zij hebben te stoppen met hun ambtswerk of op zijn mist hulp zoeken en intesie studietijd nemen. Hoe kun je op de preekstoel staan en Gods Woord openen als je niet gelooft in de Zender? Onbegrijpelijk. Het is dus niet onbelangrijk, als er een hoorcommisie nams de gemeente rondgaat op zoek naar een niewue predikatn, dit te omringen met gebeden.

Wij openen het evangelie op Lucas 11.
Onze pericoop begint ermee dat Jezus bezig was een boze geest uit te drijven. “En deze was stom”, schrijft de arts Lucas. “En het geschiedde toe nde test uitgvaren was, dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich”. Daar gebeuren ongehoorde dingen.
“Indien iemand Mij leeftheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bhij hem wonen”. Ja… “Zalig”, zegt Jezus… Gods Zoon dus… “Zalig die Gods Woord hoort en bewaart”.

Een ongelofelijk belofte voor Bijbellezers en kerkgangers en voorgangers. Jezus zegt het ons: zalig die het woord van God horen en bewaren. Zalig de dominee die dat zoekt voor zijn preken. Zalig de gemeente die dat zoekt in de eredienst.

Samen mogen wij de diensten beginnen met schitterende woorden: Onze Hulp is in de Naam de Heren, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van Zijn handen. Daarop worden wij samen begroet met een hemels welkom: genade zij u en vrede, van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus. Alleen door die woorden is de eredienst al een feest.

Moge God alle verkondigers nabij zijn en hen bij Zijn Woord bewaren. Moge Hij alle hoorders bemoedigen met een hemels evangelie.

Ds. A.H. Groen