Zegen in tegenspoed

…en deden er verslag van wat voor grote dingen
God met hen gedaan had…
(Handelingen 14: 27m)

Als Paulus en Barnabas teruggekeerd zijn in Antiochië, doen zij aan de gemeente verslag van hun eerste zendingsreis. Het wordt echter geen droevig verhaal over alle narigheden die zij hebben meegemaakt, hoewel zij over de tegenslagen makkelijk een avondvullend programma hadden kunnen verzorgen. Maar deze dienstknechten van God hebben het uitsluitend over de zegen, die zij in tegenspoed hebben ontvangen. Zij vertellen in geuren en kleuren hoe de Heere hen heeft willen gebruiken om aan de heidenen het Evangelie te verkondigen. En dat de Heere de deur van het geloof ook voor de heidenen geopend heeft.

Als ik naar de mensen om mij heen kijk, zie ik dat er velen zijn, die tegenspoed ondervinden. Het navolgen van de Heere Jezus brengt lijden en het dragen van een kruis met zich mee. Ik moet dan denken aan dat prachtige gedicht van Joke van Sliedregt uit haar bundel ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’

Zegen in tegenspoed

Ik dank U voor de tegenspoed,
Want als ik die niet had gekregen
En ik slechts voorspoed had ontmoet,
Dan miste ik misschien Uw zegen.

Het klinkt wellicht zo tegenstrijdig:
Uw zegen in de tegenspoed…
En toch gaan beide evenwijdig
En maakt U daarmee alles goed!

U leert ons in de slechte tijden,
Hoe zwak wij zijn, hoe klein van kracht,
Maar daarin wilt U ons verblijden
En steunt U ons met al Uw macht.

U leert ons op te zien naar boven,
Het leven krijgt een gouden rand
In ’t zeker weten en geloven:
God houdt de wereld in Zijn hand.

Uw zegen is, te mogen weten:
Het leven eindigt niet op aard’,
Straks is de tegenspoed vergeten…
Het beste wordt voor ons bewaard!

H.J. van der Veen