Zichtbare voetstappen

De vakantietijd is voor de meesten voorbij. Velen zullen een welverdiende rustperiode gehad hebben. Vakantiegangers waren te vinden op de stranden, de campings, in de bergen maar ook in historische Europese steden.
Praag is zo’n historische stad en was rond 1400 het middelpunt van Europa. Prachtige bouwwerken uit die tijd zijn nog te bewonderen zoals de Karelsbrug en de St.Vitus kathedraal en Karelsuniversiteit. Aan deze universiteit studeerde rond 1400 een arme boerenzoon, Johannes Huss, op kosten van een landheer. Hij slaagde cum laude in de godgeleerdheid. Werd later zelfs rector van deze universiteit en als priester preekte hij in de Bethlehemkerk van Praag. Door uitwisseling kon hij de geschriften van de Engelse hervormer Wiclif lezen en herlezen en ontdekte hij daardoor de ernstige dwalingen van de toenmalige Rooms Katholieke kerk.
De verwerpelijke wereldmacht van de paus en andere kerkelijke leiders, de corruptie met aflaten, de onderwerping van eenvoudige gelovigen die geldelijk totaal werden uitgekleed.
Zijn ogen werden als het ware geopend en we mogen zeggen dat Johannes Huss door Gods Geest werd geleid om tegen deze misstanden op te treden. Binnen Europa werd hij de voorloper van de ons bekende hervormers, Luther en Calvijn.
Johannes Huss begon als eerste te preken in de volkstaal in de Bethlehemkerk te Praag, waarin 3000 mensen onder het woord konden komen. Maar ook vertaalde hij de Bijbel vanuit het Latijn in de volkstaal. Ieder hoorde het evangelie in zijn eigen taal. Ze hoorden van het leven van de Here Jezus en zijn discipelen en dat stond in schril contrast met wat zij dagelijks in de kerk van die dagen zagen. Huss preekte dat alleen Gods Woord de leidraad voor het leven kan zijn. Zijn invloed op de Bohemers was immens en daardoor moest er ingegrepen worden .
De Paus deed hem in de ban waardoor hij vogelvrij werd. Daarna dagvaardde hij Huss voor het concilie in Konstanz, bij voorbaat stond zijn vonnis vast. Met vele valse beschuldigingen werd hij wegens ketterij veroordeeld tot de brandstapel. Het vonnis werd op 6 juli 1415 voltrokken en hij werd op 43 jarige leeftijd verbrand op de brandstapel. De volgelingen van Johannes Huss, de Hussieten, werden hierna vervolgd maar zij trokken zich terug in de stad die zij “TABOR” noemden en waar zij zich lange tijd konden verdedigen.
Johannes Huss bleef tot het einde de woorden getrouw die hij vele malen had uitgesproken: De almachtige God is de eerste en de laatste toevlucht voor de verdrukten: het is de Heer die de waarheid door alle eeuwen bewaart, recht doet aan degenen die men verongelijkt en nabij allen die hem in waarheid aanroepen.
Op de brandstapel zou Huss gezegd hebben: De Waarheid zal overwinnen. Vandaag verbrandt gij een gans maar uit zijn as zal een zwaan verrijzen (vertaald: huss= gans en luther=zwaan). Door de geschiedenis heen wordt Luther de zwaan genoemd die 100 jaar later de 95 stellingen tegen de bestaande kerk sloeg op de deur van de slotkapel te Wittenberg.
De toerist van vandaag ziet midden op het centrale plein van Praag, omringd door paleizen en kathedralen, het monument van de kerkhervormer Johannes Huss staan als teken dat het Evangelie niet is te verslaan en dat de Waarheid zal overwinnen.
Zo kan je ook in de vakantie Gods zichtbare voetstappen en bemoeienis met Zijn kerk, door de geschiedenis heen, ontdekken in een stad als Praag en Tabor.
Tegelijkertijd besef je dan ook dat we dankbaar mogen zijn dat we in ons land godsdienstvrijheid kennen en we in vrijheid ons geloof kunnen belijden.

J.L. de Vries (ouderling wijk 2).