Zo hoog de hemel is boven de aarde, ….

zo machtig is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
Psalm 103:11

Dit is vandaag (dinsdag 27 augustus) de dagtekst van www.dagelijkswoord.nl
Sommige teksten zijn zo bekend voor ons dat we er wel eens overheen lezen. Maar als je ze weer eens helemaal losstaand leest, kunnen ze heel fris op je afkomen.
Het trof mij diep hoe ontzettend sterk en rijk deze woorden zijn. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Dat is op bijzondere manier hoog. Letterlijk hoog.
Maar ergens ook geestelijk hoog. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, zegt God in Jesaja 55.
Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten.
In de hemel wordt veel hoger gedacht dan het gefriemel op aarde. Dat venijnige elkaar niet gunnen.

David looft God om zijn genade.
Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet een van Zijn Weldaden. Hij weet wat maaksel wij zijn. Hij weet hoe kwetsbaar een mens is. Soms lijkt het heel wat.
Een prachtige bloem op het veld van de wereld.
Maar als de wind van de vergankelijkheid er over heen waait is een mens soms zo kwetsbaar.
“Maar” als een immens scharnier gaat de deur open.
“Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen”.
Zo ver het oosten is van het westen.
En dat is ontzettend ver.
Zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

Gelijk een vader zich hoort (!!) te ontfermeren over zijn kinderen, zó ontfermt zich de Here over wie Hem vrezen. Over wie Hem vrezen. Wat is dat?
Dat is niet bang zijn. Het is in gewoon Nederlands gezegd: in eerbied met Hem leven. Weten dat God God is. Weten dat Hij heilig is. Weten en geloven dat Hij genadig is. Machtig genadig.
Voor mensen die verlangend bij Hem om genade bedelen. Zo hoog de hemel boven is. Zó machtig is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.

Een heel hartelijke groet,

Ds. A.H. Groen