…zo omringt de HEER zijn volk

Jeruzalem ligt op zevenhonderd meter boven de zeespiegel. Het is een hooggelegen stad waarheen men optrekt. Daarom spreken we over de ‘liederen hamaäloth’, opgangsliederen, pelgrimsliederen. Psalm 125 is er een van. Israël zong dit lied als het ter gelegenheid van de grote feesten optrok naar de heilige stad. Wat is het erg dat dit nu onmogelijk is vanwege de tweede lockdown die Israël meemaakt. Een drama voor het volk vanwege de benarde gezondheidstoestand. Een drama, omdat juist Gods volk leeft bij en vanuit de feesten. En als die niet gevierd kunnen worden… Waar is dan de vrede, de sjaloom van Israël (vs. 5)?

Jeruzalem ligt hoog. Tegelijk ligt de stad van God, de plaats die Hij speciaal heeft uitgekozen, in een kom. Rondom de stad zijn bergen. Hierbij kun je denken aan de Olijfberg, Mount Scopus en de Sionsberg. Deze bewaken als het ware de stad. Ze vormen een barrière. De dichter van Psalm 125 ziet hierin een mooi beeld: ‘Zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo omringt de HEER zijn volk’. Hij beschermt en bewaart het volk dat in Jeruzalem zijn middelpunt heeft.

Hieraan vooral mogen we op de jaarlijkse Israëlzondag denken. Ook nu laat de HEER zijn volk niet in de steek. In de coronatijd niet. Ondanks het voortwoekerend antisemitisme niet. Waar mensen ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Hierom is er vrede voor Israël, zal er sjaloom zijn.

In de berijming van Psalm 87 zingen we dat de volken – wij dus – bij Israël ingelijfd mogen worden. Wij mogen de naam van Sions kind’ren dragen! Hiermee geloven we dat we mogen delen in de aan Israël geschonken beloften. Ook ons wil de HEER omringen.

In het huis van God krijgt zijn volk de zegen. Dat was in de tempel. Dat is in de synagoge. Dat geschiedt in de kerk. St. Patrick, een Ierse monnik uit de 7de eeuw, heeft dit mooi verwoord. Het is een heel bekende zegenbede:

                De Heer zij voor u

                om u de juiste weg te wijzen.

                De Heer zij naast u

                om u in de armen te sluiten en

                te beschermen tegen gevaren..

                De Heer zij achter u

                om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.

                De Heer zij onder u

                om u op te vangen als u dreigt te vallen

                De Heer zij in u

                om u te troosten als u verdrietig bent.

                De Heer zij rondom u

                om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.

                De Heer zij boven u

                om u te zegenen.

                Moge God zich over u ontfermen.

                Nu en altijd.

 Zondag gaan we weer op naar Gods huis. Laten we het doen met een lofzang in ons hart:

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven!