Zout en Licht

U bent het zout van de aarde en U bent het licht van de wereld.
(Matthéüs 5: 13a en 14a)

U bent het zout van de aarde
Een koning had drie dochters. Hij vroeg aan hen: hoeveel houden jullie van mij? De eerste dochter zei: ik houd net zoveel van u als de mensen van suiker houden. De tweede zei: ik houd net zoveel van u als de mensen van honing houden. Maar de derde dochter zei: ik houd net zoveel van u, als de mensen van zout houden. De koning was verontwaardigd. Hij voelde zich beledigd. Deze dochter moest voor straf in de keuken werken. De volgende dag werd er een kop soep vol suiker en honing bij de koning gebracht. Nadat hij de soep uitgespuwd had, vroeg hij: “Wie heeft dat gedaan?” “Ik”, zei de dochter. “O.” zei de koning, “nu begrijp ik waarom jij het meeste van zout houdt”.

Zout is oplosbaar.
Dat is een groot gevaar, dat de kerk bedreigt. De kerk kan haar functie en zelfs haar identiteit verliezen.
De kerk moet zich telkens opnieuw laten reformeren.
De goede smaak van het Evangelie moet verkondigd blijven worden. Dat is de actuele Boodschap voor 31 oktober, de herdenking van de Reformatie.

Zout kristalliseert in vloeibare toestand.
In de kerk staat het Woord van God centraal.
En rondom het Woord van God veranderen mensen.
Zij ‘christaliseren’. Mensen gaan sprekend op de Heere Jezus Christus lijken.

Zout weert het bederf. Zout is een conserveringsmiddel. Wij zijn geroepen de leer van Jezus Christus en het geloof in God te bewaren. De kerk is daarom ook ‘conservatief’, omdat ze haar identiteit in onze snel-veranderende wereld probeert te bewaren.

Als het zoutgehalte in de zee hoog is, is het makkelijk om te zwemmen. De christelijke gemeente is een plaats, waar mensen niet kopjeondergaan, maar waar mensen zich gedragen weten.
U bent het zout der aarde.
De wereld heeft deze waardevolle mensen nodig.
Mensen die oplossen, kristalliseren, conserveren en andere mensen dragen.
Bent u bereid zo iemand te zijn?

2. U bent het licht der wereld
U kent misschien het verhaal van Diogenes. Hij wandelde op klaarlichte dag met een kaars door de stad. Iemand vroeg hem: “Wat doet u, meneer de Filosoof?” Diogenes antwoordde: “Ik ben op zoek naar eerlijke en echte mensen. Misschien vind ik die nog wel ergens….”

Licht-mensen verspreiden licht. Ze zijn transparent.
Net zo als de gebrandschilderde ramen in de kerk.
Het licht schijnt erdoor heen en de afbeeldingen worden zichbaar.
Welnu, gelovigen zijn mensen, waardoor het Licht schijnt.

Een brandende kaars geeft warmte en licht.
Maar ondertussen wordt de kaars steeds kleiner.
Echte Licht-mensen geven zichzelf helemaal over aan God

Bent u zo’n Licht-mens?
Geheiligd
Transparant
Met een warm gevoel
En iemand, die zijn goede werken in de handen van God legt?
Ik wens mijzelf en u allen toe, dat wij altijd Zout der aarde en Licht der wereld zullen zijn!

(Samenvatting van de preek, die ds. István Higyed op zondag 28 oktober 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht heeft gehouden)

Ds. H.J. van der Veen