1 – 2 – 3 – 4 Wandelteam

Op 14 april hebben we met een grote groep vrouwen uit de gemeente een sponsorwandeltocht gelopen voor Stichting de Hoop, www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl. Dit was een groot succes en velen hadden de vraag om vaker met elkaar te gaan lopen en dat gaan we doen!
We gaan 1 x per maand wandelen op wisselende dagen. We wandelen ongeveer 1 ½ tot 2 uur. De eerste keer is maandag 7 mei en daarop dinsdag 12 juni en als laatste datum voor de zomervakantie woensdag 4 juli. We starten 7 mei om 19.15 uur bij de Maranathakerk.
Opgave is niet nodig. Wij hopen op mooie wandelingen en goede onderlinge contacten.

Vragen of meer info? Stel ze aan Elize Vlot of  Alet Sparreboom, aletsparreboom@hetnet.nl.