1 november Open Doorsdag in Utrecht

In het kader van dit artikel en Christenvervolging in het algemeen willen we als diaconie ook graag de Open Doorsdag onder uw aandacht brengen.

1 november Open Doorsdag in Utrecht

Op zaterdag 1 november vindt in de Jaarbeurs te Utrecht de Open Doorsdag plaats. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn (zie ook een artikel over Bijbelverspreiding in de EO Visie van afgelopen week). Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. De toegang voor deze dag is gratis en het thema is dit jaar: “Geloof zonder grenzen”. Er is specifiek aandacht voor Irak, Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Er zullen sprekers zijn uit deze landen en één daarvan is pastor Farouk uit Irak. Van harte (in uw voorbede) aanbevolen.
Namens het college van diakenen,
Arjan den Otter