14 augustus: Zomerzendingscollecte: Kerk in Egypte

De kerk staat op tegen armoede in dorpen in Egypte. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk,
wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling
te stimuleren. De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen
en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland om hun leven op te bouwen. Kerk in Actie steunt het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte, die mensen helpt om in
hun dorpen de armoede te lijf te gaan. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Egypte en andere zendingsprojecten. Helpt u mee?
Hartelijk dank alvast!
Zendingscommissie wijk 1 en 2
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl