150 jaar Confessionele Vereniging

Woensdag 9 april hoopt ds. Tanghé met vele anderen in Nijkerk aanwezig te zijn op het jubileum en 150-jarig bestaan van de Confessionele Vereniging in de Hervormde Kerk. De aanleiding tot het oprichten van deze vereniging, waaruit in 1906 de Gereformeerde Bond voortkwam, was de zorg over het belijden van de kerk. Daarom is het nog maar de vraag of er wat te vieren, valt nu de C.V. er anderhalve eeuw later nog steeds is! De vrijzinnigheid was groot in die tijd en de leervrijheid in de kerk maakte dat er allerlei “wind van leer” was, waarbij werd afgeweken van de belijdenis van de kerk, bijvoorbeeld op het punt van de verzoening van onze zonden door het lijden en sterven van de Heiland aan het kruis van Golgotha. Helaas is diezelfde “wind van leer” er in 2014 nog steeds! Denk alleen maar aan de opvattingen van ds. Klaas Hendrikse uit Zierikzee, die veel stof deden opwaaien! Voor informatie over de C.V. verwijs ik u en jou naar de website: www.schriftenbelijden.nl Daar kunt u veel lezenswaardigs vinden over de vereniging en haar visie. Nog altijd heeft deze vereniging bestaansrecht, want er is nog altijd reden tot zorg om het belijden in de Protestantse Kerk. Maar het mooiste zou zijn, als zgn. richtingsorganisaties niet meer nodig zouden zijn, omdat heel de Kerk zou leven uit en verkondigen naar de belijdenis van de kerk der eeuwen. Dat ze zouden kunnen worden opgeheven! Gelukkig zijn de verhoudingen vandaag tussen bijvoorbeeld Confessionelen en Gereformeerde Bonders in de kerk zeer verbeterd, ook in Sliedrecht. We hebben zoveel meer gemeenschappelijk dan wat ons scheidt! Daarom is het geweldig om met elkaar de bezinningsavonden in de Stille Week te hebben, een gemeenschappelijke gemeenteavond voor alle wijken en een gezamenlijk project als “discipelschap”. En wat zou het fijn zijn, als we in de toekomst nog meer naar elkaar toe zouden groeien met respect voor elkaars eigenheid, want we zijn niet allemaal hetzelfde in Sliedrecht en dat hoeft ook helemaal niet! Maar laten we onze eenheid steeds weer vinden in Christus Jezus, de Heer van heel de Kerk, die ’t heden kent, de toekomst overziet, van Zijn woorden geen ter aarde laat vallen, maar ’t werk der eeuwen dat Zijn Geest omspant, met zijn hand volvoert (Gez. 304: 1).