150 jaar Evangelical Theological Seminary in Caïro

Donderdag 13 en vrijdag 14 november viert het Evangelical Theological Seminary in Caïro (ETSC) zijn honderdvijftigjarig bestaan. De afgelopen halve eeuw heeft de opleiding diverse Nederlandse docenten geteld en sinds 2008 werkt Willem-Jan de Wit hier ook als docent.
In 1854 beginnen Amerikaanse presbyterianen hun zendingswerk in Egypte. In 1863 wordt besloten tot de oprichting van een seminarie en een jaar later worden de eerste colleges gegeven op een grote zeilboot op de Nijl. Een deel van de dag krijgen de studenten aan boord college en een ander deel van de dag bezoeken ze dorpen in het Nijldal om het evangelie te verkondigen. Telkens vaart het schip wat verder, zodat veel verschillende plaatsen worden bereikt. Na verloop van jaren worden de beperkingen van een boot toch steeds sterker gevoeld en krijgt de predikantsopleiding een vaste locatie aan de wal in Caïro.
Hoewel Egyptische protestanten zich schatplichtig aan Calvijn en de Europese en Amerikaanse gereformeerde theologie weten, zijn zich ook, en misschien wel in toenemende mate, bewust van hun identiteit als Midden-Oosterse christenen. Het protestantisme mag pas in de negentiende eeuw in Egypte zijn gekomen, het christendom als zodanig is er al in de eerste eeuw ontstaan. Onder andere om deze rijke eigen theologische erfenis breder bekend te maken en de bestudering van de Bijbel door Midden-Oosterse ogen te bevorderen is het CMEC (Center for Middle Eastern Christianity) opgericht in 2013.
Naast het onderwijs op het seminarie wordt er een online opleiding ontwikkeld, zodat belangstellenden in heel Egypte (en de rest van de Arabische wereld) theologisch onderwijs kunnen volgen.
Bij de viering op 13 en 14 november worden honderd internationale gasten uit veertien landen en vier werelddelen verwacht. Het hoogtepunt van het programma is een dankdienst op vrijdagavond (zes uur Nederlandse tijd) waarin het seminarie Gods trouw wil gedenken.