Nieuws van de zendingscommissie wijken 1 en 2

Zendingscommissie wijk 1-2
Rekeningnr: NL25FVLB0226123154, t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mail: zending1-2@outlook.com

Pinksterzendingscollecte van Kerk in Actie: Versterk de kleine kerk in Bangladesh
Waarschijnlijk heeft u afgelopen zondag de folder gekregen over de pinksterzendingscollecte voor komende zondag. Mocht dit niet het geval zijn, geven
we u graag in het kort informatie over deze collecte.
In het overwegend islamitische Bangladesh groeit de christelijke kerk, maar de gelovigen op het platteland van het Mymensingh district behoren tot de allerarmsten van de samenleving. Het Mymensingh Church Care Program (MCCP) van de Mymensingh Baptist Church, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen. Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven en kunnen de kinderen geen hulp bij hun huiswerk geven. Veel gemeenteleden kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden (zij verdienen minder dag € 1,- per dag) en daarom helpt de kerk ook met beroepstrainingen. Bijvoorbeeld naailessen aan vrouwen (die extra achtergesteld worden in Bangladesh), zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen, zoals groente verbouwen of een koe verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Met onze bijdrage kan het MCCP christenen op het platteland in Bangladesh nieuwe kansen geven. In 2018 wil MCCP twintig lokale kerken ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.
U kunt ook een bijdrage storten via rekeningnummer NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte pinksterzending.

Zendingsevent 26 mei 2018
Graag verwijzen we naar het nieuwsbericht over het Zendingsevent op zaterdag 26 mei a.s. We hopen u daar wat meer informatie te geven over hoe het met de familie Vogelaar gaat. U kunt dan ook bijv. schriftelijk een bericht achterlaten op een kaart die we als gemeente naar hen toe sturen. Er zijn versnaperingen genoeg om de lege maag mee te vullen en de dorst te lessen. Wees welkom!!
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg en Wim van Tuijl