A word from the Pastor
Onderweg

‘Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden’ (Jesaja 60:4, HSV).
Wij zijn op weg naar Kerst. Naar het einde van het jaar 2019. Een nieuw jaar 2020 tegemoet. Als mensen zijn we altijd onderweg. Het leven is een reis. Een heenreis?! Waar gaat de reis naartoe? Heeft ons leven een bestemming? Een eindbestemming zelfs? Of moeten we het doen met wat hier en nu voorhanden is? Een bekende wandspreuk is deze: ‘Van het concert des levens heeft niemand het program’. Hier zit veel waars in. Maar, voor een gelovig christen is de Bijbel als een ‘licht op ons pad, een lamp voor onze voet’. Gods Woord moedigt ons aan om op weg te gaan, onderweg te zijn en op die weg licht Hij ons bij en draagt ons als we (dreigen te) vallen. We moeten in beweging komen, telkens opnieuw. De tekst uit Jesaja 60 is één en al beweging, om ons heen. Van de andere kant komen zij naar u toe. Van verre komen uw zonen en dochters, gedragen op de heupen. Ja, als ik dat zo lees overvalt mij een sterk verlangen naar het eeuwig huis, een thuiskomen bij de Heer. Of zoals de laatste regel van Psalm 23 luidt: ‘Ik keer terug, of ik zal verblijven in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen.’

Ten slotte
Wilt u de komende dagen al die kwetsbare ouderen; gemeenteleden thuis, in de verschillende verpleeg- en ziekenhuizen, op revalidatieafdelingen, in een zorghotel, in ‘gesloten’ afdelingen van psychogeriatrische instellingen of waar zij zich ook maar bevinden, in uw gebeden brengen tot onze God?

En, ik ben met kerstverlof van 26 december tot en met 6 januari 2020.
Joyeux noël, Feliz Navidad, frohe Weihnachten,
oftewel Zalig Kerstfeest.

Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.