Levenslessen

Levenslessen

‘God heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt… Daarom zegt de Prediker: ‘Je kunt maar het beste vrolijk zijn en van het leven genieten’.’ (naar Prediker 3: 11-13).

Ik lees al vele jaren het Nederlands Dagblad. Een krant voor ‘betrokken Christenen’. In de vrijdagbijlage van 24 januari jl. stond een mooi artikel met een portret van een 5-tal 99-jarigen. Bemoedigend te lezen is dat deze ‘hoogjarigen’ in alle eenvoud en echtheid verhalen vertellen over (hun geloof in) God. Stuk voor stuk zijn het levenslessen die ik ook in mijn bezoekwerk als ouderenpastor heel vaak mag horen. Ja, ‘hoogjarigen’, die getuigen van Gods leiding en de kracht die Hij geeft, vaak in heel moeilijke tijden, sterkt mij in mijn bezig zijn als pastoraal werker in uw gemeente. Graag geef ik enkele uitspraken uit het krantenartikel aan u door.
Sophia: ‘Het geloof biedt troost, steun en veiligheid. Vader wijst ons in de goede richting. Heel belangrijk in het leven is, dat je eerlijk bent.’
Martien: ‘Zoals de wereld nu is, kan het niet blijven duren. Ik geloof in God, maar weet het niet meer zo zeker als vroeger. Ik voel me een bevoorrecht mens met een geweldige vrouw. Wij hebben nog geen één uur ruzie gemaakt.’
To: ‘Geloof in God is er, gewoon. Ik zie wel hoe het gaat. Soms twijfel ik nog wel eens. Maar er is een ‘hiernamaals’; een leven na de dood. Wees rechtdoorzee, durf beslissingen te nemen en zeg ‘ja’ als je ‘ja’ vindt.’
Ten slotte
Bemoedigend zijn ook de wekelijkse bijeenkomsten in Overslydrecht. Met tussen de 30 en 40 bezoekers/bewoners is daar elke vrijdagavond een weeksluiting. Naast Evangelie-verkondiging en gebed is er ook samenzang. Uit een 128 christelijke liederen tellende liedbundel zongen we afgelopen vrijdagavond dit lied:
‘Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.’

Vredegroet
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.