A Word from the Pastor


Handen, …Gods hand
‘In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij…’ Psalm 31: 6.

Al een tijdje doen we het niet meer: elkaar een hand geven. Een maatregel om zoveel mogelijk besmetting met het coronavirus te voorkomen. Verstandig, maar…
Aan de andere kant gebruik en vouw ik mijn handen, misschien wel weer meer dan ooit. Met gevouwen handen buig ik mij voor God in de hemel. Om te bidden. Te bidden voor de dag, mijn werk, voor anderen, voor als ik op pastoraal bezoek ga. Of om Hem te danken met opgeheven hoofd en open handen. Ja, open handen, om ze te laten vullen met Gods liefde. Met de kracht van de Heilige Geest en met geloof en geduld in de Here Jezus.
In deze tijd kom ik er steeds meer achter hoe vaak we eigenlijk onze handen gebruiken:
als begroeting, om iemand onze condoleances te bieden, te feliciteren met zijn/haar verjaardag of slagen. We houden de hand van een geliefde vast. Of leggen een hand op de schouder van iemand die verdrietig is, om troost te bieden of zomaar om de ‘huidhonger’ te stillen, een aanraking…
Handen… In de Bijbel lees ik graag over Gods (rechter-)hand. In Psalm 31 bijvoorbeeld: ‘Maar ik vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God, in uw hand liggen mijn lot en mijn leven.’ In Gods hand mag ik mijn eenzaamheid, mijn rouw en verdriet leggen. Hij is dichterbij dan wij vaak denken. Jezus voelt met onze zwakheden mee en het is zijn Geest die als wij zelf niet meer weten wat wij tegen God moeten zeggen, voor ons pleit met woordloze zuchten, (Romeinen 8: 26).
Vrede!
Ga met God!

Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.