A Word from the Pastor

A Word From the Pastor

En de vrucht van de Geest is:
…liefde
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5: 22-23).

Vanmorgen las ik in de krant een recensie van een proefschrift over alle medische mogelijkheden om het lichaam te ‘verbeteren’. De promovendus stelt dan de ethische vraag: is alle verbetering ook goed? Hij vraagt zich af of je de focus altijd moet leggen op verbeteren, ‘Word je daar werkelijk een beter mens van?’
Beter zou zijn als mensen meer zouden nadenken over wie ze zijn en wat werkelijk een goed leven is. Het menselijk lichaam veroudert en is per definitie beperkt. Rust geeft het om dit te accepteren en elkaar daarin te steunen en God ter sprake te brengen. Hij wil ons echt verbeteren door Zijn Heilige Geest. Meer precies: door de vrucht van de Geest.
De ene vrucht van de Geest wordt in Galaten 5 getypeerd met het meest diepe woord dat we kennen: liefde. Heel de Bijbel is er vol van: God is liefde. En God heeft deze eeuwige liefde, die vol is van zijn grenzeloze genade, zichtbaar en ervaarbaar gemaakt in zijn eniggeboren Zoon, onze Heer: Jezus Christus.
In Hem is de liefde op aarde gekomen. Als we met Hem verbonden zijn en blijven, gaat Zijn liefde ook door ons heen stromen.
Zo groeit en bloeit de vrucht van de Geest in onze levens en leren we steeds beter deze woorden begrijpen: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ En word je door Hem tot een (nog) beter mens gemaakt.

Ik sluit deze rubriek af met woorden die ik lees in het boek Spreuken, 17: 22: ‘Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.’

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06 49594893