Collecte Heilig Avondmaal

De nood is hoog… het gaat om leven of dood en daarom opnieuw een collecte voor Oost Afrika om de mensen daar tot steun te kunnen zijn. Door de klimaatverandering worden delen van Oost Afrika steeds vaker getroffen door langdurige droogte. Dieren sterven en
de oogst mislukt. Velen raken afhankelijk van voedselhulp. Om de mensen in deze gebieden te ondersteunen wordt hen geleerd om zich aan deze nieuwe situatie aan te passen door kennis te delen op het gebied van o.a. irrigatie en verbouwen. Maar ze
worden ook geholpen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar
zijn als de oogst tegenvalt.
De situatie is dit jaar zeer ernstig. Velen hebben hulp nodig en die wordt o.a. gegeven
aan zwangere vrouwen en ernstig ondervoede kinderen. Maar ook de veestapel wordt
niet vergeten, want veeteelt is een belangrijke bron van het levensonderhoud. De oorlog
in Oekraïne heeft ook zijn weerslag op deze landen omdat de voedselprijzen enorm stijgen. Er is NU eten en water nodig en daarom helpt Kerk in Actie via hun netwerk de getroffen bevolking met water, voedsel en medicijnen. Kerk in Actie kan snel hulp bieden omdat de lokale kerken in de haarvaten van het gebied zitten en goed weten wat er nodig is. Onze bijdrage betekent een verschil van leven of dood. Daarom… geef gul aan deze collecte.
Wie dit project wil steunen, kan een gift overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl, of via de QR-code tijdens de kerkdienst. Nog beter is een gift via de Kerk-app onder ‘Geven’. De kosten hiervoor zijn namelijk minimaal voor de Diaconie.
Namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard