25 jaar Wijk 4

Op 1 april jl. was het 25 jaar geleden dat de eerste predikant van wijkgemeente 4 van onze hervormde gemeente werd bevestigd. Het is een moment om in dankbaarheid bij stil te staan. De jonge geschiedenis van onze wijk telt twee predikanten: ds. G.C. de Jong en ds. H.J. van der Veen. Bijzonder is ook te noemen dat beide predikanten nog in onze wijk wonen, evenals ds. J. den Hoed die in de eerste jaren als consulent betrokken is geweest bij de opbouw van onze wijk, voordat we een eigen predikant kregen. Op zich is het ook bijzonder dat die 25 jaar door “slechts” twee predikanten werd volgemaakt. Naast hen hebben vele kerkenraadsleden en andere vrijwilligers hun krachten gegeven in dienst van de gemeente. Prediking en pastoraat, catechese en jeugdwerk, toerustingswerk en evangelisatiewerk, diaconaat en diaconale zorg: allemaal functies van een gemeente waar mensen hun kracht aan gegeven hebben. Zo zijn we met elkaar gemeente. We willen onze dank uitspreken aan onze God die ons in de afgelopen jaren nabij geweest is. Veel zegen hebben we van Hem mogen ontvangen. Dank ook aan allen die op welke wijze dan ook hieraan bijgedragen hebben. Het is ons gebed dat we onder Gods zegen voort mogen gaan met het werk in onze wijkgemeente tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.