”Tijdcollecte”

Beste gemeenteleden,

Vanuit de diaconie is opnieuw het initiatief genomen om een ‘tijdcollecte’ te organiseren. Het idee is om naast de twee rondgangen, een derde rondgang in de collecte te houden waarin gemeenteleden hun tijd kunnen geven. We hopen deze collecte in januari 2023 te houden.

Al in de eerste christengemeente werden de gaven gebracht. Als dank voor het woord van God werden de gaven ingezameld en vervolgens uitgedeeld. Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ betekent zowel ‘woord’ en ‘daad’. We ervaren dat onze tijd schaars is. Met deze tijdcollecte willen we u en jou de mogelijkheid geven, om naast het doneren van geld, om ook tijd heel bewust te geven in de dienst van God.

Indien er ook in uw /jouw commissie /club nog openstaande vacatures zijn dan verzoeken we om die met ons te delen zodat wij ze in de tijdcollecte kunnen verwerken.

Belangrijk is dat bij de vacature een tijdsaanduiding en korte inhoud van de taak wordt gegeven.

U / jij kunt voor alle wijken reageren naar elize.vlot@hervormdsliedrecht.nl

Wij hopen en bidden weer voor een mooie opbrengst van de tijdcollecte.

Namens de diaconie.

Wim van Tuijl, Ronald Kornet en Elize Vlot