A Word from The Pastor

Gods Woord duurt tot in eeuwigheid
‘Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig’ (Psalm 119: 160).

Heeft u wel eens nagedacht over het verschil tussen tijd en eeuwigheid? Ik wel, maar dan gaat het, als ik probeer te vatten wat eeuwigheid is, mij wel duizelen. Voor tijd heb ik een horloge, een agenda, ik maak afspraken met gemeenteleden om op ‘tijd’ op bezoek te komen. Maar voor eeuwigheid bestaan geen hulpmiddelen die mij helpen hier vat op te krijgen.
Geen? Toch wel, Psalm 119 geeft mij handvatten. Namelijk het Woord van God zelf. Woorden die God spreekt zijn betrouwbaar, rechtvaardig en eeuwig. Luister daarom niet naar al die uiteenlopende stemmen die klinken in de wereld. Stem je steeds opnieuw af op de woorden die Hij spreekt. Bij God vind je de rust en de trouw waar je naar verlangt en die je zo nodig hebt.
Lees je Bijbel, bidt elke dag; dat je groeien mag.
Groeien in geloof, hoop en liefde.

Vredegroet
‘Groet de gemeente die … samenkomt. Groet elkaar met een heilige kus als teken van uw onderlinge liefde. Vrede zij met u allen, die één bent in Christus’ (Romeinen 16 en 1 Petrus 5: 14).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93