Cursus Areopagus

Donderdag 23 maart hoopt ds. M.H. Vastenhout in Zeist een studiedag te bezoeken van IZB-Areopagus. Het gaat over ‘preken rondom Pasen’.
Hij deelt graag de introductietekst:
‘Preken in de Stille Week, op Goede Vrijdag en op Paasmorgen is een schitterend maar ook een veeleisend gebeuren. Het gaat over de grote mysterieën van het geloof, de Godverlatenheid van Jezus, verzoening, opstanding, het nieuwe leven. Die thema’s moet je niet uit de weg gaan, die moet je vieren en vertellen. Maar hoe?
Ter voorbereiding op die grote feestdagen bieden we als Areopagus, samen met het Cornelis Graafland Centrum, een studiedag aan ter voorbereiding op Pasen. We leggen 3 preken van prof. Graafland op tafel, over het lijden van Christus en de opstanding. De deelnemers krijgen die preken vooraf toegezonden. Op de studiedag bestuderen we die preken gezamenlijk. De ervaring leert dat je daardoor beter geprepareerd wordt voor je eigen preken. Je hoort zinnen en gedachten die je overneemt, je wordt je bewust van hoe jij het anders zou zeggen en je hebt collega’s om mee te sparren.’
Hij kijkt er naar uit!