40 jaar Maranathakerk

Op 29 augustus is het 40 jaar geleden dat de Maranathakerk in gebruik werd genomen. Een bijzonder moment dat we niet helemaal ongemerkt voorbij willen laten gaan. Nadat de Hervormde Gemeente jarenlang gebruik gemaakt had van de hal van de Prinses Ireneschool aan de Dr. De Visserstraat en gebouw Maranatha aan de Rivierdijk werd besloten een groter houten gebouw aan de Lijsterweg te bouwen: de Hervormde Kapel, in gebruik genomen op 18 september 1964. De laatste dienst daar was op 2 juni 1974. In datzelfde jaar werd een begin gemaakt met de bouw van de Maranathakerk; de eerste paal werd geslagen op 23 augustus 1974. Architectenbureau Zwiers en Fontein (Amsterdam) tekende het gebouw. Aannemersbedrijf Van Bezeij (Oud-Beijerland), de laagste van 45(!) inschrijvers, ging aan de slag, na een grondige voorbereiding door een bouw- en financiƫle commissie. Inclusief alle kosten van inrichting en afwerking van het gebouw beliepen de kosten een totaal van 937.000 gulden. De spaarzin van de (toen zo geheten) Kerkvoogdij, de grote vrijgevigheid van de gemeente en vele acties van de aan de Hervormde Gemeente verbonden verenigingen, zorgden er voor dat bij de opening van het kerkgebouw de overblijvende schuld 12.000 gulden bedroeg. De start was daarmee bijzonder gezegend en die zegen ervaren we nog steeds bij het gebruik van het gebouw, zowel op zondag als door de week. Iedere zondag, en andere feestdagen, mogen velen in dit kerkgebouw de verkondiging aanhoren en als gemeente samen de lofzang aanheffen, tot eer van die God, die het allemaal mogelijk maakt. We bidden en vertrouwen dat we nog vele jaren van dit gebouw gebruik mogen maken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ad de Waard, voorzitter