40 jaar predikant

Op D.V. maandag 29 mei 2023 (Tweede Pinksterdag) is het precies 40 jaar geleden dat ds. Gert Mink in de Gereformeerde Kerk Arnemuiden in het ambt van predikant werd bevestigd en sindsdien met zijn vrouw Gisela Mink-Tien een predikantsechtpaar vormt. Wij feliciteren Gert en Gisela van harte met dit jubileum en zijn God dankbaar dat Hij hen heeft gespaard en gezegend op hun weg en hun 40-jarige reis langs 6 gemeenten van Christus.
Na 6 jaar Arnemuiden volgde Vredeskerk PKN Katwijk aan Zee (intrede: 2 juli 1989) en vervolgens Westerkerk, wijkgemeente Protestantse Gemeente Kampen (intrede: 22 juni 1997), Protestantse Gemeente Maasdijk (intrede: 23 januari 2005), Gereformeerde Kerk Herwijnen (intrede: 25 april 2010) en Hervormde Gemeente Sliedrecht (intrede: 21 mei 2017).
Samen reisgenoten (pelgrims) met een geopende Bijbel, zingend, biddend en de prediking gericht op Jezus Christus. De kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor de jubileum-receptie op zaterdag 3 juni 2023 van 15.00 tot 18.00 in de Maranatha Kerk en de muzikale dankdienst op zondag 4 juni 2023 om 09.30 uur in de Grote Kerk.

Cadeautip
Financiële bijdrage aan Stichting Steun Messiasbelijdende Joden op bankrekening
NL 60 RABO 0373 7290 14 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. ‘Jubileum’.

Paul Passchier
Voorzitter wijkkerkenraad 1