7 DAGEN FEEST

Zondag 19 september is het zover! Dan begint de week waarin we als gemeente op heel verschillende manieren een nieuw seizoen van kerkelijke activiteiten openen.
Wat mooi dat we na zo’n lange periode van kerk-zijn op afstand, nu weer de blik hoopvol naar voren mogen richten. Dat doen we door op vele momenten ook om ons heen te kijken en elkaar te zien, te ontmoeten. Hopelijk haken velen van ons aan, en wordt het een onvergetelijke week. Daarbij is het ons verlangen dat we niet gericht zijn op elkaar als doel in zichzelf, maar dat we iets zullen uitstralen naar onze dorpsgenoten, vooral naar hen die geen idee hebben wie God voor hen wil zijn. Juist in het vormings- en toerustingswerk worden we opgebouwd om christen te zijn in het leven van elke dag. Wat prachtig dat we hier zondag een begin mee kunnen maken!
We hopen dat velen aan ten minste één activiteit zullen deelnemen. Enkele bijeenkomsten zullen ook digitaal te volgen zijn maar het is juist de bedoeling dat we elkaar weer fysiek ontmoeten. Dus… als het maar enigszins mogelijk is, kom in persoon!
Hierin staan alle activiteiten opgesomd en zijn ook de links voor aanmelding te vinden voor die activiteiten waarbij dit vereist is. Op de website www.gemeentefeest.com vind u alle activiteiten en kunt u uzelf ook aanmelden voor de activiteiten waarbij dit vereist is.