A Word from The Pastor

Bergrede van Jezus (6): Zuiver van hart
‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien’ (Matteüs 5: 8).

God zien
Wie zou dat nou niet een keer willen?
Ik hoor dat wel eens van mensen die best wel zouden kunnen gaan geloven als ze de Heer Jezus, God dus, zelf een keer zouden zien. Ik vraag het me af of dat zo zou zijn.
In Jezus’ tijd kwamen ook niet alle mensen tot geloof, omdat ze Hem wonderen zagen doen, hoorden spreken of gewoon Hem tegenkwamen in het dorp… Nee, tot geloof komen, het is een genadegave en vrucht van het werk van de Heilige Geest. Daarom deze belofte van de Jezus zelf in de bergrede: als je echt gelukkig wilt zijn, wees dan zuiver van hart. Dat was ook Petrus’ oproep op die eerste Pinksterdag. ‘Laat u redden uit deze verdorven generatie’ (Handelingen 2: 40b).
Hoe dan?
Sta open voor Gods werk om van binnenuit je hart te zuiveren. Verberg daarom niks voor God en voor mensen. Wees echt en oprecht. Laat er geen leugens zijn in je leven. Doe je niet anders voor dan je bent. Dan zul je God zien: je kunt Hem frank en vrij in de ogen kijken. En Hij ziet jou. Bidt dan deze woorden: ‘Heer Jezus, schep een zuiver hart in mij, zodat ik God kan zien.’

Ten slotte
Inmiddels mag ik genieten van enkele vrije vakantieweken. Neemt niet weg dat ik mij in gedachten en gebed verbonden voel met u allen die op wat voor manier ook met al zijn/haar levensvragen met God leeft. Zoals ik laatst nog met iemand heb gezongen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen… tot wij weer elkaar ontmoeten, in Zijn naam elkaar begroeten’ (Lied 416, Liedboek ’13).

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93

P.S. deze ‘rubriek’ verschijnt weer D.V. 19 augustus 2022.