A Word from The Pastor

Bergrede van Jezus (7) Vredestichters
‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ (Matteüs 5: 9).

Alle mensen verlangen naar vrede. U en jij toch ook? We leven vandaag de dag in een wereld vol ruzie en geweld. Er zijn oorlogen, hongersnoden en droogte. Mensen staan elkaar naar het leven. En wat is er veel kapot in relaties. Misschien denk je zelfs dat het niet anders kan. Ook in jouw leven. Maar luister dan naar wat de Here Jezus, de Zoon van God, hier zegt. Hij belooft dat het wel anders kan. En Hij roept jou vandaag op om iemand te zijn die vrede brengt in een wereld vol onvrede en ruzie. Wil je dat? Als je je laat vullen met Gods Heilige Geest gaat het gebeuren. Dan komt er vrede in jou. En die vrede kun je vervolgens uitdelen aan de mensen om je heen.
Laat, als Gods kind aan de wereld zien dat het anders kan door een vredestichter te zijn.
Je bent gelukkig te prijzen.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl,
tel. 06-49 59 48 93.