A Word from The Pastor

Bergrede van Jezus (8)
Vervolgd worden om de gerechtigheid

‘Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (Matteüs 5: 10).
Als je Jezus kent en Hem wilt volgen, als je eerlijk en oprecht bent, het goede doet en het recht zoekt, zal je ook tegenstand en tegenspraak ontmoeten. Mensen om je heen zullen zich eraan ergeren en dat maakt je kwetsbaar. Je zult verzet en misschien wel, afwijzing ervaren.
Gods koninkrijk dat in de hemel is, staat tegenover het rijk van de duisternis. Zijn liefde staat tegenover de liefdeloosheid in deze wereld. Zijn goedheid staat tegenover veel slechtheid die je tegenkomt in het dagelijkse leven. Als jij kiest voor het volgen van Jezus, zal je net als Zijn Zoon ook vervolgd worden.
Doen wat God wil, dat neemt niet iedereen je in dank af. Mensen zullen je afwijzen en misschien een hekel aan je krijgen.
Maar juist dan zal Jezus dicht bij je zijn. Blijf zoeken en verlangen naar die ware hemelse goedheid van de Here God. Want langs die weg wordt het koninkrijk van de hemel zichtbaar op aarde. Vergeet nooit: Hij is bij je; niets kan jou van Zijn Liefde scheiden!

Ten slotte
Donderdag 18 augustus sloten zr. Anja Visser en ik de 3e (rouwverwerkings-)kring: ‘Verder na Verlies’ af. Met de deelnemers mochten wij fijne en bemoedigende gesprekken en ontmoetingen hebben. In de eerlijke, soms emotionele, gesprekken was het voor ons bijzonder en mooi te merken dat bij alle deelnemers de kracht van hun geloof in Gods dragende hand hen, door alle dagen van rouw en verdriet om het (blijvende) gemis, draagt en steeds weer opvangt.
Ook voor komend najaar zal er ruimte zijn voor weduwen, weduwnaars en allen die (onlangs) een groot verlies hebben te dragen deel te nemen aan deze kring. Houdt het Kerkblad en de website in de gaten voor data. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Anja Visser-Daudey, tel. 06-31 24 02 21.

Vredegroet,
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93