A Word from The Pastor

Bergrede van Jezus (9):  Wees blij, een beloning in de hemel

‘Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten… want je zult beloond worden in de hemel’ (Matteüs 5: 11-12).

De 8 zaligsprekingen in De Bergrede zijn met vers 10 ten einde. Toch gaat de Here Jezus nog even door met zijn ‘preek’. Een gelukkig leven als je Jezus volgt betekent namelijk niet dat dit een gemakkelijk leven is. Zo was dat voor Hemzelf ook: Zijn liefde, bewogenheid en onderwijs brachten Hem steeds weer in moeilijkheden. En dat zal voor veel volgelingen van Jezus vandaag nog zo gelden. Dat ze je uitschelden. Dat je vervolgd wordt, in sommige landen zelfs gevangen wordt genomen. Dat ze leugens over je verspreiden en je dwars zitten, je slecht behandelen. Jezus heeft het allemaal meegemaakt tot en met een onschuldige dood aan het kruis.
Maar er is meer in het leven. Dat wist Jezus ook. Er is naast een aardse werkelijkheid ook een hemel, de werkelijkheid van God. Eens zal die helemaal volmaakt zijn. Maar vandaag kun je al de hemel op aarde ervaren, als je je richt op een goed leven dat de Heilige Geest geeft. Het echte geluk is hemels: vol van de liefde van God. Verheug je daarop en wees blij met een christelijk leven. Dan ontvang je een prachtige beloning, ook als je leven vandaag moeilijk en zwaar is.
‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God.’ (Hebreeën 12: 2).

Kring Verder na Verlies
Wanneer je pas, of al wat langer geleden een dierbare hebt verloren, kan het vinden van een nieuw evenwicht in je leven moeilijk zijn. Rouwdeskundige Manu Keirse onderscheidt een viertal rouwtaken; vier opdrachten die moeten worden vervuld om tot verwerking van het verlies te komen. Keirse heeft het dan over het verrichten van rouwarbeid.
In de kring Verder na Verlies (VnV) komen deze stuk voor stuk aan de orde en helpen we elkaar met het ontdekken en uitvoeren ervan. De rouwarbeid begint met het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verdriet. Vervolgens moet ook deze rauwe werkelijkheid van het verlies worden erkend. Zodra de zwaarste pijn ietwat begint af te nemen, staat men voor een derde taak: zich aanpassen aan een nieuw leven zonder de overledene. De vierde en laatste taak van de rouwarbeid is misschien wel de moeilijkste: opnieuw leren houden van de mensen en van het leven.
Wilt u zich aanmelden voor deze VnV-kring neemt u dan voor meer informatie contact op met Anja Visser-Daudey, Blauwe Reiger 28, 3371 JV Hardinxveld-Giessendam, 06-31 24 02 21. De eerste, van in totaal vijf donderdagmiddagen staat gepland voor donderdag 6 oktober.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93