A Word from The Pastor

Jezus heeft de Wet vervuld door liefde
‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen’ (Matteüs 5: 17).

Was ik vorige week tot een einde gekomen van enkele gedachten bij Jezus’ Bergrede, lees ik vandaag in vers 17 nog iets belangrijks wat ik van Hem kan leren. Jezus roept mij hier op om met Hem en voor Hem te leven, als kind van de Vader in een roerige steeds meer goddeloze tijd. Ik lees hier dat Jezus volgen geen weg is van wetten, geboden en regels.
Het is veel meer een weg naar beneden: van nederigheid en zachtmoedigheid, van gerechtigheid, barmhartigheid en zuiverheid. Jezus kwam niet om de Wet of de Profeten af te schaffen en ook niet om die onveranderd in stand te houden. Maar, Hij kwam de Wet en de Profeten vervullen door het hart ervan te tonen, de echte betekenis: Gods doel voor ons leven. Namelijk, dat je gelukkig wordt, door dicht bij Hem te leven als nederig en liefdevol mens. Heb God lief, boven alles. En je naaste als jezelf. Zo heeft Jezus met Zijn leven en sterven de wet vervuld. Leef daarom in Gods liefde en uit Zijn genade. Ga met Hem, de weg naar beneden, de berg af…

Kring Verder na Verlies
In de kring Verder na Verlies (VnV) ontmoeten wij elkaar die onlangs of al wat langer geleden een dierbare hebben verloren en zoeken naar een nieuw evenwicht als weduwe/weduwnaar.
U kunt zich nog aanmelden voor deze VnV-kring bij zr. Anja Visser-Daudey,tel. 06-31240221. De eerste, van in totaal vijf donderdagmiddagen staat gepland voor donderdagmiddag 6 oktober, 14.00 uur.
‘De Heer heeft mij gered uit elk gevaar. Hoe groot, hoe onuitspreek’lijk wonderbaar!’
(Uit: Psalm 18: 15, GKB).

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93