A Word from The Pastor

Leven naar de wet van de Heer maakt gelukkig
‘Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER‘
(Psalm 119: 1).

In de Bergrede heeft de Here Jezus nieuwe richtlijnen voor een (gelukkig) leven gegeven. Ook zegt Hij daar dat Hij niet gekomen is om de Wet af te schaffen. Hij is juist de vervulling van de Wet en de Profeten (Matteüs 5: 17). Bij de Wet moet ik denken aan de Tien Geboden, de Wet des Heren. In de komende weken zal ik vanuit Psalm 119, die over de wet gaat, een aantal verzen behandelen. In de Bijbelvertaling van 1951 staat boven de 176 verzen van deze psalm: ‘De heerlijkheid der wet.’ Een mooie titel als het gaat om Gods leefregels.
In het eerste vers in de Nieuwe Bijbel Vertaling van psalm 119 gaat het over gelukkig worden als je leeft naar de wet van de Heer. Je vindt het geluk dat God je wil geven als je de volmaakte weg gaat die Hij je wijst. Dat is de weg van de liefde. De weg van de Geest die woning maakt in je hart. Dat is de wet die je leven geeft en je bevrijdt van de wet van de zonde en de dood.
Kies voor het leven en de liefde en vindt het geluk.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93