A Word from The Pastor

 

Gebed in tijd van Corona

‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood… De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob’ (Psalm 46: 1 en 8).

Gebed
Onze Vader in de hemel, hoe vaak lees ik niet in uw Woord: ‘Wees niet bang, Ik ben bij je’.
Maar het lukt mij niet. Zegen mij Heer, met uw vrede, moedig mij aan!
Genees de zieken, wees hen in het ziekenhuis op de Intensive Care of thuis in quarantaine nabij. Zegen hen met goede zorg van artsen, nabijheid van verpleging en verzorging, door medicijnen en voeding. De telefoontjes, de kaarten die laten weten: ‘Je bent niet alleen’. Het eten dat wordt gebracht en uitgedeeld, de boodschappen die worden gedaan.
Bescherm de werkers in de zieken-, thuis- en ouderenzorg. Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid, de Kamerleden, ministers, Martin van Rijn en Hugo de Jonge in het bijzonder.
Laat er een vaccin worden gevonden, help hen die inkomen mislopen bij eigen, kleine of grote ondernemingen. God van Jakob, ontferm u over alle mensen in nood.
Nu de dood als een onzichtbaar coronavirus ons omringt bescherm mij en leg uw hand op hen die mij lief en dierbaar zijn. Laat mij schuilen bij U. En troost ons met het uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen dood, geen rouw meer is. Geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is daar voorbij (Openbaring 21: 4).

Meeleven (ouderenpastoraat)
Zr. Steijl, Paulus Potterstraat 38, 3362 XL, kwam thuis uit het Beatrix-ziekenhuis nadat ze daar allerlei onderzoeken heeft moeten ondergaan i.v.m. vocht achter de longen en in een hartzakje. Ze mag voorlopig geen bezoek ontvangen en heeft nog veel tijd nodig om te herstellen.
Zr. Wil en br. Paul Noomen, Sperwerstraat 88, 3362 ER, zijn nu nog meer op elkaar aangewezen, omdat bezoek aan huis i.v.m. het besmettingsgevaar niet gewenst is.
Dit geldt ook voor alle bewoners in de zorgcomplexen van Waerthove, Parkzicht en Overslydrecht. Alle bezoek in deze huizen wordt voorlopig geweerd. Ook de weeksluitingen en ouderenmiddagen zijn voorlopig afgezegd. Ik weet niet of u van
al deze broeders en zusters namen en adressen heeft, maar een kaartje of ander blijk
van medeleven wordt altijd al, maar nu in het bijzonder, erg gewaardeerd.
Verlies de moed niet, ‘De Heer van de hemelse machten is met ons’.

Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.