A Word from The Pastor

Leven naar de wet van de Heer maakt gelukkig (3)
’Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad’ (Psalm 119: 24).

Laatst spraken wij in het kern-comité ouderenpastoraat over een lievelingspsalm gebruiken in het pastoraat. Ik moest toen denken aan Psalm 1, de eerste paar verzen. In vers 2 staat daar: ‘Gelukkig de mens…, die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in Zijn wet, dag en nacht.’ Nu ik al een paar weken bezig ben met het overdenken van Psalm 119 gaat die ‘vreugde’ me ook veel meer zeggen. Het is echt heilzaam en helend om lezend en biddend bezig te zijn met Gods woorden. Zelfs in de nacht geven ze mij vrede en rust.
In een mensenleven zijn veel momenten dat je keuzes moet maken. Je denkt na over hoe je moet reageren, wat je moet zeggen, welke beslissing je moet nemen. Het is zinvol om juist dan naar Gods stem te luisteren. Zijn richtlijnen geven altijd goede raad. Wat Hij zegt geeft je blijvende vreugde, omdat zij levensbepalend zijn.
Ja eeuwig leven beloven. ‘Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.