A Word from The Pastor

Leven naar de wet van de Heer maakt gelukkig (4)
‘Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte’ (Psalm 119: 32).

Eén van de (relatieve) voordelen van de maatregelen in de coronatijd vond ik de anderhalve-meter-regel. Dit betekende nl. genoeg ruimte om mij in gezelschappen of in publieke omgevingen min of meer op mijn gemak te voelen. Genoeg plaats in de kerk, op de tribune, in het theater en in de rij voor een loket of kassa.
Het neemt niet weg dat een ‘echte’ ontmoeting met handdruk, omhelzing of knuffel er niet meer inzat en de sfeer van samenzijn toch net weer niet fijn maakte.
In vers 32 van die lange psalm 119 lees ik ook over ‘ruimte’. En dan gaat het om de ruimte die God geeft. Je zult die ‘innerlijke’ ruimte ontdekken als je de weg van Zijn geboden gaat. Als je liefhebt, geduldig en vriendelijk bent, eerlijk en oprecht het goede zoekt, dan gaat er een wereld voor je open: de ruimte van Gods Koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Die ruimte is ook in jou, want Gods Geest wil wonen in jouw hart. Houd die ruimte open die Hij je uit liefde met Zijn richtlijnen geeft.
‘Laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel’ (Matteüs 6: 10).

Van dinsdag 25 tot en met dinsdag 1 november hoop ik een weekje herfstvakantie te beleven. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw ouderling ouderenpastoraat.
Voor wijk 1 is dat zr. Willy Schouwenburg-van Andel, 0184-42 01 14 en voor wijk 2 br. Gert de Bruin, 06-50 45 71 81.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93