A Word from The Pastor

Leven naar de wet van de Heer maakt gelukkig (5)
‘Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in uw voorschriften stel ik mijn hoop’
(Psalm 119: 43).

In de Tien Geboden luidt het negende gebod: ‘Leg over een ander geen vals getuigenis af.’ Eenvoudiger gezegd: ‘Je mag niet liegen’. Ik moest aan deze regel denken bij het lezen van de bede uit Psalm 119: 43: ‘Neem de Waarheid nooit weg uit mijn mond’. Maar hoe dan? Door met al mijn geheimpjes, leugentjes om bestwil, stiekem gedoe en vals getuigenis naar Jezus te gaan. In Johannes 14 zegt Hij van zichzelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Laat Hem, Gods waarheid steeds in je mond zijn: spreek oprecht, wees eerlijk, deel het evangelie van Gods koninkrijk uit door erover te vertellen. Er naar te leven, want al Zijn voorschriften hebben als doel je hoop te geven: hoop op een vernieuwd leven dat past bij Gods nieuwe wereld. Blijf zo op de weg die Hij je wijst en leef in Jezus’ waarheid.
Uit ‘Liturgische teksten en gebeden, 2006’ citeer ik de volgende passage: ‘Zegen allen die verpleegd worden in inrichtingen van barmhartigheid, en verleen aan hen die daar arbeiden, wijsheid en bekwaamheid voor hun veeleisend en verantwoordelijk werk. Leer hun wandelen in de voetstappen van Hem die het land doorging, goeddoende en genezende alle ziekten en kwalen onder het volk. Vertroost de langdurig zieken en allen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, zodat zij Uw naam groot maken en hun naasten tot zegen zijn.’
Amen.

Ten slotte
De rubriek ‘Meeleven (ouderenpastoraat wijk 1 en 2)’ zal bij het verschijnen van het Kerkblad op 4 november als gevolg van mijn herfstverlof niet gevuld zijn. De Here zegent u en allen die u lief en dierbaar zijn.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93