A Word from The Pastor

Leven naar de wet van de Heer maakt gelukkig (6)

‘Ik reikhals naar Uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken’ (Psalm 119: 48).

‘Simchat Thora’ is een Joods feest waarop gevierd wordt dat het Joodse volk de Thora bezit en dat het op deze dag van het Joodse jaar is uitgelezen. Het woord simchat betekent vreugde in het Hebreeuws.
De letterlijke vertaling van Simchat Thora luidt: ‘Vreugde van de Wet’. Steeds als ik een vers uit Psalm 119 overdenk en tot me laat doordringen, dan komt dit beeld van die dansende Joden in mijn hoofd: Vreugde der Wet. Maar wat maakt mij dan zo verheugd en blij?
Nou, het feit dat Gods geboden vol liefde zijn. Het allerbelangrijkste gebod dat Hij gegeven heeft is: Heb mij lief en de naaste als jezelf! Aan liefde voor elkaar zullen de mensen kunnen weten dat wij bij God horen; Hem liefhebben.
Christenen zijn mensen van de Weg, Jezus. Dat is de reden dat je naar Gods geboden moet blijven verlangen, reikhalzend zelfs. Blijf de wetten van de Heer overdenken. Zo kunnen ze van je hoofd in je hart afdalen en ga je steeds meer de vreugde van God (horen) ervaren.
Heb Gods geboden lief. En: heb elkaar lief! Zoals ook in het Nieuwe Testament door Jezus zelf is uitgelegd aan de hand van de gelijkenis van de wijnstok en de ranken.
‘Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad’ (Johannes 15: 11-12).

Shalom; vredegroet
De Heer is met u allen en met hen die u lief en dierbaar zijn.

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93