A Word from The Pastor

Leven naar de wet van de Heer maakt gelukkig(7)
‘Ik heb nagedacht over de weg die ik ga en volg weer het spoor van uw richtlijnen, ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan Uw geboden’ (Psalm 119: 59-60)

Soms ben je in je leven de weg even of voor langere tijd kwijt. Als jongere vraag je je wel eens af: Wie ben ik nu eigenlijk? Verderop in je leven loop je tegen teleurstellingen aan in je werk, je relatie, je vrienden. Of je huwelijk loopt op de klippen of, erger, je levenspartner krijgt een ernstige ziekte of sterft plotseling. Op zulke momenten kun je verdwalen in wat wel eens genoemd wordt het doolhof van rouw en verdriet en kun je zelfs los raken van de richting die God de Heer je wijst. Letterlijk en figuurlijk ben je op zulke momenten het spoor van Gods plan met jouw leven volledig bijster.
Het kan helpen om dan de tijd te nemen om over je leven na te denken. Maak opnieuw of voor het eerst de keuze om Gods spoor te volgen. De Bijbel te lezen. Want ik ben ervan overtuigd dat alleen in het spoor van de Here Jezus, Hoofdpersoon in de Bijbel, het echte leven, de zuivere waarheid en de goede weg te vinden is. Haast je en aarzel niet je weer te houden aan Zijn Vaders’ geboden.

Vredegroet

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven’
(Vrij naar: Numeri 6: 24-25).
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, tel. 06-49 59 48 93